skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

L’Ajuntament engega una nova convocatòria de plans d’ocupació per a la contractació de persones en situació d’atur

El termini de presentació de sol·licituds és del 2 d’octubre al 31 d’octubre • En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions de persones desocupades durant tot l’any 2024.

L’Ajuntament posa en marxa un nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant plans d’ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és del 2 d’octubre al 31 d’octubre.

En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l’any 2024. El nombre de places definitives, així com els perfils professionals, es determinaran en funció de les convocatòries, subvencions i necessitats de les diferents administracions que participen en els programes de foment de l’ocupació que es desenvolupen des de La Guaita.

Les contractacions de persones aturades seran durant un període mínim de sis i màxim de dotze mesos preferentment, en funció de les necessitats dels serveis, a través de diversos plans d’ocupació impulsats per La Guaita, el Centre de Promoció Econòmica i Foment a l’Ocupació local.

Quins perfils professionals es busquen?

 • Auxiliars administratius/ves.
 • Auxiliars tècnics/ques.
 • Peons i personal de neteja, jardineria i manteniment.
 • Agents cívics, informadors/es, enquestadors/es.
 • Auxiliars de serveis.

Aquestes contractacions tenen un objectiu social orientat a interrompre períodes llargs d’inactivitat laboral de les persones aturades, prioritàriament de Castelldefels. Així com oferir la possibilitat, a les persones que resultin seleccionades, de millorar la seva ocupabilitat incorporant als seus currículums experiència laboral en diferents àmbits.

Per al finançament d’aquestes contractacions comptem amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, mitjançant els seus corresponents programes de suport i foment a l’ocupació.

Quins són els requisits de participació?

 • Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE, o bé amb permís de treball vigent.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data d’aprovació de les presents bases.
 • Trobar-se en situació d’atur i en recerca activa de feina en el moment de formular la sol·licitud. Demostrable mitjançant inscripció al SOC i informe de vida laboral.
 • No haver estat contractat mitjançant plans d’ocupació en els últims 18 mesos.
 • Complir amb els requeriments de formació i experiència mínims establerts per a cada lloc de treball.

Com presentar la sol·licitud?

 • Presencialment a l’OAC (edifici de l’Ajuntament), plaça de l’Església, 1, Castelldefels (de dilluns a divendres: de 8:30 a 14:30 h / Dimarts, dimecres i dijous: de 16:00 a 19:30 h) amb cita prèvia.
 • Telemàticament: https://www.castelldefels.org/ca/serveis.asp?traid=443

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:

+ INFO: Tràmits i Serveis

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X