skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Què és la Casa d'Oficis?

La Casa d’Oficis és un programa mixt de formació i treball, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte “Treball als barris” i organitzat per l’Ajuntament de Castelldefels.

Està orientat a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real.

Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d’Oficis, els joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d’interès col·lectiu.

Els sis primers mesos són de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos són de contractació perquè l’Ajuntament de Castelldefels contracta als joves participants en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge”.

Dirigit a:
  • Joves aturats entre 16 i 24 anys al juliol de 2019
Requisits:
  • Aturats, inscrit a l’Oficina del SOC (DONO)
  • Nivell formatiu mínim: PFI, ESO o similar.
  • Preferentment residents al barri de Vista Alegre
  • Estar inscrit al programa Garantia Juvenil
Recursos que ofereix:

S’ofereixen dues especialitats formatives en la 1a fase (gener a juny 2019)

S’ofereix un contracte en la modalitat d’aprenentatge i formació en la 2a fase (juliol a desembre 2019)

Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis de titularitat pública .

Subvenció:
  • Per a la convocatòria de l’any 2018, el mòdul econòmic serà de 858,55 € per jornada completa, mínim 6 mesos fins a un màxim de 9 mesos, per a una jornada completa.
  • En el cas de contractes a temps parcial, se subvencionarà la part proporcional.
+ informació:
Tatiana-Remola-Casa-Oficis-Vista-Alegre
Tatiana Remolà

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

Aquesta acció està subvencionada pel  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social : projecte Treball als barris

Back To Top
X