skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Gener, 2020

02genTot el dia30junCASA D’OFICIS: ATENCIÓ A LES PERSONESData màxima de preinscripció: 06 de gener 2020,

Més

Detall de l'activitat

Les Cases d’Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d’Oficis, els joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d’interès col·lectiu. Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació (Ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge”)

1. Objectiu del curs:

Aprendre el ofici d’atenció a les persones: d’auxiliar sociosanitàri i monitor de lleure infanto juvenil, rebent una formació vinculada al certificat de professionalitat, adquirint el títol de monitor de lleure i l’experiència necessària desenvolupant les tasques pròpies de l’ocupació de la mà de professionals del sector.

2. Adreçat a:

• Joves entre 18 i 24 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 25 anys a la fase de contractació laboral a Juliol 2020. )
• Aturats, inscrit a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació. (DONO)
• Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent.
• Preferentment residents al barri de Vista Alegre .
• Habilitats comunicatives en català i castellà.

3. Durada: 900 hores formatives+ 6mesos de contractació

4. Dates previstes:

Primera fase formativa

  • Inici: dijous, 02 de gener 2020
  • Final: dilluns,29 de juny 2020

Segona fase de contractació

  • Inici: dimarts, 30 de juny 2020
  • Final: diimarts, 29 de desembre 2020

Data màxima de preinscripció: 06 de gener 2020

5. Horari i dies de la setmana:

De 08:00 a 15:00 h. / De dilluns a divendres

6. Temari:
MÒDUL 1 : CASA D’OFICIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES (serveis socioculturals i a la comunitat)

1. Atenció sociosanitària a les persones en el domicili
• Higiene i atenció sanitària domiciliària
• Característiques i necessitats d’atenció higiènica i sanitària de les persones dependents
• Administració d’aliments i tractaments a les persones dependents en el domicili
• Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili
• Atenció i suport psicosocial domiciliari
• Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en el domicili
• Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents
• Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn
• Suport domiciliari i alimentació familiar
• Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones
• Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents

2. Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil (Monitor de lleure)
• Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
• Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
• Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

Formació Pràctica i sortides formatives

Riscos laborals propis de l’ocupació
Mobilització de persones grans amb alt grau de dependència i discapacitat
• La importància de mantenir una bona higiene postural i de fer exercici.
• Problemes més comuns per mals hàbits posturals
• Resolució de problemàtiques diverses

Formació transversal
• Igualtat d’oportunitats
• Tècniques i habilitats per a la recerca de feina
• Català
• Tic’s
• Introducció a les noves tecnologies digitals vinculades al ofici.

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública

Hora

Gener 2 (Dijous) - Juny 30 (Dimarts)

Lloc

La Guaita

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

Organitza

La Guaitapromocio.economica@castelldefels.org

Back To Top
X