skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Gener, 2020

02genTot el dia30junCASA D’OFICIS: MANTENIMENT I REHABILITACIÓ D’HABITATGESData màxima de preinscripció: 06 de gener 2020,

Més

Detall de l'activitat

Les Cases d’Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d’Oficis, els joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d’interès col·lectiu. Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació (Ajuntament de Castelldefels contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge”)

1. Objectiu del curs:

Aprendre els oficis de la construcció. Estaran capacitats per a realitzar  petites reparacions d’avaries als edificis i en les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d’obra de paleta, electricitat, lampisteria, calefacció, fusteria, pintura, empaperat i jardineria. Adquiriran experiència en el ofici de la ma de professionals del sector, d’una manera teorico pràctica  treballant en obres i serveis públics.

2. Adreçat a:

• Joves entre 18 i 24 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 25 anys a la fase de contractació laboral a Juliol 2020. )
• Aturats, inscrit a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació. (DONO)
• Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent.
• Preferentment residents al barri de Vista Alegre .
• Habilitats comunicatives en català i castellà.

3. Durada: 900 hores formatives+ 6mesos de contractació

4. Dates previstes:

Primera fase formativa

 • Inici: dijous, 02 de gener 2020
 • Final: dilluns,29 de juny 2020

Segona fase de contractació

 • Inici: dimarts, 30 de juny 2020
 • Final: diimarts, 29 de desembre 2020

Data màxima de preinscripció: 06 de gener 2020

5. Horari i dies de la setmana:

De 08:00 a 15:00 h. / De dilluns a divendres

6. Temari:

MÒDUL 2 : CASA D’OFICIS de MANTENIMENT I REHABILITACIÓ D’HABITATGES

 • Mòdul de manteniment d’obra de paleta
  • Eines , materials i tècniques
  • Tècniques constructives i de reparació i manteniment
 • Mòdul de manteniment elèctric
  • Eines , materials i tècniques
  • Formació en instal·lacions de baixa tensió
 • Mòdul de manteniment de lampisteria
  • Eines, materials i tècniques.
  • Instal·lacions bàsiques domèstiques i reparacions.
 • Mòdul de Pintura
  • Eines , materials i tècniques.
  • Diferents tècniques en pintura d’interiors i d’exteriors
  • Tractament de patologies en diferents superfícies (fusteria, metalls,…)
 • Mòdul de Sensibilització Ambiental i Gestió de residus
  • Educació ambiental.
  • Gestió de recollida selectiva i reciclatge
  • Creació de punts de recollida de residus
 • Mòdul de manteniment de jardineria
  • Eines , materials i tècniques .
  • Introducció a les tècniques de jardineria per al manteniment (podes, adobs, fitosanitaris,…)
 • Mòdul de seguretat laboral en la construcció
  • Prevenció de Riscos Laborals en els diferents àmbits de treball
  • PRL paleteria
  • PRL lampisteria
  • PRL electricitat
 • Formació pràctica i sortides formatives
 • Formació transversal
  • Igualtat d’oportunitats
  • Tècniques i habilitats per a la recerca de feina
  • Català
  • Tic’s
  • Introducció de les noves tecnologies digitals vinculades a l’ofici.

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis de titularitat pública .

Hora

Gener 2 (Dijous) - Juny 30 (Dimarts)

Lloc

La Guaita

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

Organitza

La Guaitapromocio.economica@castelldefels.org

Back To Top
X