skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa ON TREBALLEM:

Crear i implementar recursos ocupacionals: sistemes d’intervenció integral que permetin la creació de nous recursos ocupacionals i implementin nous serveis i programes per aconseguir la inserció sociolaboral, sobre una base d’atenció individualitzada de persones amb dificultats especials d’inserció, prioritàriament de les persones en situació d’atur de llarga durada preferentment majors de 45 anys, al mercat de treball.

A la convocatòria d’aquest any volem ampliar el perfil de la població atesa incorporant nous col·lectius diferenciats, que presenten unes característiques molt específiques com són, d’una banda, les persones majors de 45 anys, i d’altra banda, persones joves i de mitjana edat que tenen interessos en la tecnologia i que sovint, pel seu perfil, no poden accedir a ofertes de la borsa de treball de la ciutat.

Dirigit a:
  • Persones inscrites a l’atur (preferent majors 45 anys)
  • Persones de l’àmbit territorial de Castelldefels
Durada del Projecte:

El programa consta de diferentes fases:

  1. Captació, selecció, atenció, acompanyament i seguiment de persones aturades
  2. Prospecció i informació a empreses
  3. Mentoratge persones empresàries – persones aturades
  4. Formació de capacitació especialitzada i cursos de competències transversals.

Aquest any la formació especialitzada abarca dues formaciones principals:

  1. “Curs d’Operaciones polivalentes de Cuina i Restaurant” i “Fabricació Digital”.
  2. Pràctiques formatives en empreses
  3. Recerca de feina i orientació laboral

Tot això, aprofitant els recursos que ens ofereix la ciutat per tal de cobrir les demandes i treballant en xarxa amb diversos sectors. Treballant de manera conjunta podrem esdevenir accions innovadores que generin més ocupació i alhora oferir més recursos a la població aturada de la ciutat.

+ informació:
Adela-Fernandez-La-Guaita
Adela Fernández

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes Innovadors i Experimentals segons l’Ordre TSF/138/2018, d’1 d’agost.

Back To Top
X