skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa UBICAT:

El programa UBICAT és un servei d’orientació, assessorament i informació amb l’objectiu que cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències que li permetin prendre les decisions adients per la seva inserció o millora laboral.

Conjuntament amb el personal tècnic, les persones participants realitzaran un conjunt de sessions per treballar l’anàlisi de la seva ocupabilitat, l’autoconeixement i apoderament, la identificació de fortaleses i preferències professionals, la potenciació de l’autonomia, el desenvolupament de competències i la motivació envers la recerca de feina i el coneixement general del món laboral, entre d’altres aspectes.

Dirigit a:

Persones amb permís de treball en situació de desocupació, persones inactives i persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral.

Requisits:

Per participar al programa UBICAT:

  • Les persones interessades han de tenir l’edat legal per treballar i permís de treball vigent.
  • Les persones hauran d’estar empadronades al municipi de Castelldefels, Sitges Garraf II, Rat Penat o al barri de Les Botigues de Sitges.
  • Totes les persones que vulguin participar al programa UBICAT, han d’estar prèviament inscrites a la Borsa de Treball de La Guaita.
Període de sol·licitud:

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, presencialment o trucant per telèfon al servei de La Guaita.

+ informació:
Maribel-Godoy-La-Guaita
Maribel Godoy

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

“Programa d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya  i  del Servei Públic de Empleo Estatal i del Ministerio de Trabajo, Migraciones  y Seguridad Social en el marc del Programa UBICAT, regulat per l’ORDRE TSF/143/2018, de 3 d’agost.

Back To Top
X