skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectiu del Programa

Contractació laboral de persones en situació d’atur per a la realització d’obres i/o serveis d’interès general que donin continuïtat a les actuacions desenvolupades sota l’empara del projecte d’intervenció integral. Accions que faciliten la millora social, urbanística i econòmica del barri de Vista Alegre.

Objectius específics:
 • Qualificar i integrar a persones amb dificultats d’accés al mercat de treball
 • Posar a l’abast de totes les persones la formació i la infraestructura necessàries per tal de proveir-les de les competències necessàries, perquè cap ciutadà ni ciutadana es quedi al marge i perquè tots i totes puguin integrar-se a la societat de la informació.
 • Fomentar el civisme, la convivència i la cohesió social.
 • Millorar la imatge del barri.
Tipus d'actuació:
 • Accions ocupacionals: S’adrecen a aquells col·lectius amb majors dificultats d’inserció del territori objecte d’intervenció. Aquestes actuacions d’experiència laboral, complementen les diverses actuacions que s’han desenvolupant des del projecte integral del pla de barris de Vista Alegre.
 • Accions professionals: Son actuacions que incidiran directament en la població del territori i que complementen els diversos programes que es desenvolupaven des del projecte integral de Pla de barris.
A qui s'adreça?
 • Accions ocupacionals: persones amb dificultats d’inserció laboral especialment majors de 45 anys, persones en risc d’exclusió, aturats de llarga durada, persones amb baixa qualificació, residents al barri de Vista Alegre.
 • Accions professionals: prioritàriament persones residents al barri Vista Alegre. Indirectament els/les beneficiaris/es de les actuacions seran les persones del barri objecte del projecte.
Temporalització i Contractacions:
 • Accions ocupacionals: se sol·liciten dues brigades d’una persona amb tasques d’oficial i dues de peons per tal de realitzar tasques de manteniment en el primer semestre de l’any i un equip format pel mateix nombre de persones per treballar en el segon semestre de l’any.
 • Accions professionals: se sol·licita la figura d’un perfil tècnic auxiliar per tal de donar suport a les activitats que ja es porten a terme tant per adults com per infants al propi barri. La seva contractació es programa de març a agost perquè pugui donar cobertura al Casal d’Estiu que es porta a terme al barri.
Actuacions Complementàries:

Totes les persones participants en aquest projecte també participen en accions formatives per a millorar aspectes transversals com per exemple:

 • Gènere i igualtat d’oportunitats.
 • Recerca de feina.
 • Informàtica nivell inicial.
 • Informàtica nivell avançat.
 • Emprenedoria.
 • Gestió de Residus.
+ informació:

Juan-Manuel-Montero-La-Guaita
Juan Manuel Montero

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

Aquesta acció està subvencionada pel  Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social : projecte Treball als barris

Back To Top
X