skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) són centres en els què s’assessora i presta serveis als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat.

En el Punt PAE de La Guaita, us donem d’alta d’autònoms de manera immediata. I la mitjana de temps per les Societats de Responsabilitat Limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de 4 dies.

Què us ofereix el Punt PAE?

El Punt PAE de La Guaita té una doble missió:

  • Rebre informació i assessorament per a la definició d’iniciatives empresarials i durant els primers anys d’activitat de l’empresa.
  • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

Quines formes jurídiques puc donar d'alta?

El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

  • Treballador Autònom (no societari)
  • Societats de Responsabilitat Limitada (SL)
  • D’altres, menys usuals (SCP, CB, ERL…)
Prepareu la visita…

Abans d’adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. Us recomanem informar-vos sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al punt PAE.

En què consistirà la vista al Punt PAE?

Durant la visita al PAE omplirem el Document Únic Electrònic (DUE) en una aplicació web on s’incorporen les dades principals i d’altres dades referents a l’activitat. És important conèixer prèviament les característiques de l’activitat empresarial que engegarem amb un assessorament previ.

En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà d’un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l’alta de l’empresa.

Es pot fer online?

Sí. De fet, si un emprenedor disposa de signatura electrònica, mitjançant el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), podrà fer tots els passos per si sol, accedint a la web del CIRCE i seguint els passos d’emplenament del Document Únic Electrònic (DUE).

No obstant això, donat que el DUE demana informació que pot ser complexa, es recomana adreçar-se al punt PAE Castelldefels, on se us assessorarà sobre els principals aspectes a tenir en compte.

Quan trigarà l'alta?

En el cas dels autònoms, l’activitat es considera iniciada a partir de la data que s’indiqui com a inici d’activitat.

En el cas de tractar-se d’una Societat Limitada, després de confeccionar el DUE en el Punt PAE, caldrà fer el dipòsit del Capital Social pel valor mínim d’1 € (l’entitat bancària haurà de confeccionar un certificat d’aquest dipòsit). Amb aquest document, només mancarà acudir al notari que s’hagi escollit (concertada des del mateix aplicatiu del Punt PAE a la cita). Després de la cita notarial ja es disposarà del CIF de l’empresa. I en uns 4 díes (temps que triga en realitzar-se el Registre Mercantil), l’empresa es considerarà constituïda i preparada per a l’inici de la seva activitat.

En el cas d'una SL, puc escollir notaria?

Bàsicament sí. Només cal que el notari estigui en el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE). En el moment d’omplir el DUE en el punt PAE, es podrà escollir el notari que hi estigui adscrit al conveni.

Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE: Buscador de notaris

I si després em vull donar de baixa?

Al Punt PAE podeu procedir al cessament o baixa d’autònoms i també de societats limitades. El procediment és bastant més senzill, però necessitarem els documents d’inici d’activitat (Declaració Censal -Model 036/037-, Número d’Afiliació a la Seguretat Social, etcètera).

Cal recordar que el fet de donar-se de baixa d’autònom no us eximeix de les responsabilitats fiscals i tributàries que quedin pendents.

Pel que fa al cessament d’una Societat Limitada, el Punt PAE únicament tramita les baixes a Hisenda i a la Seguretat Social. La resta de tràmits s’hauran de fer pels canals habituals.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE
joaquim-quiroga
Joaquim Quiroga
ismael-garces-emprenedoria-la-guaita
Ismael Garcés
Laura-Garcia-Coworking-La-Guaita
Laura Rodríguez

LA GUAITA. Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

promocio.economica@castelldefels.org

Back To Top
X