skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Innodelta: Territori laboratori per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica del teixit industrial

Descripció del projecte:

En un món globalitzat la potència i la influència dels grans pols d’innovació genera per a la resta d’agents (polítics, empresarials, culturals, etc.) la necessitat d’organitzar-se en xarxa i de col·laborar creant nodes alternatius i sovint especialitzats. Formar part de l’ecosistema local, regional i global d’innovació no succeeix sense la voluntat de ser-hi ni sense posar-ne els mitjan snecessaris. L’alternativa és la pèrdua d’influència i de capacitat d’intervenir en l’evolució econòmica i social de l’entorn.

El cas del Delta del Llobregat és especialment sensible a aquestes dinàmiques per la influència de la ciutat de Barcelona i també per la ràpida evolució del sistema d’innovació vinculat al sector industrial, amb els impactes sobre la població i el territori.

Per tot això és necessari que el Delta del Llobregat esdevingui un referent de l’ecosistema d’innovació, i per tant, s’afavoreixi la generació d’escenaris de competitivitat, amb l’increment de la capacitat d’atracció d’inversió i de generació d’activitat econòmica innovadora a partir de les pròpies potencialitats endògenes.

Objectius:

L’objectiu principal d’aquest PECT és incrementar la competitivitat del Delta del Llobregat. En aquest sentit, entenem que la competitivitat territorial del Delta del Llobregat passa per oferir un entorn atractiu i sostenible per què les empreses i els veïns puguin viure i treballar. Aquesta definició equilibra, doncs, els objectius d’èxit empresarial amb els de benestar social, per què la sostenibilitat es relaciona amb la capacitat que tinguem com a territori d’oferir aquest entorn atractiu no sols a curt sinó també a llarg termini. I millorar la competitivitat requereix d’un esforç coordinat de diferents actors.

És precisament en aquesta línia que els 5 municipis del Delta del Llobregat: Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Gavà, El Prat del Llobregat, Castelldefels, l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE), s’associen estratègicament per dissenyar i implementar el projecte PECT InnoDelta.

Aquesta convocatòria és doncs un oportunitat per a l’articulació conjunta, entre els cinc ajuntaments, ICFO i CIMNE, d’un Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial que vol millorar la competitivitat com a territori, al potenciar la capacitat innovadora dels emprenedors, del teixit empresarial i de la ciutadania en general per fer front als reptes que tenim com a territori.

El conjunt d’operacions es projecta amb l’objectiu de crear una estructura de governança que servirà per a la correcta gestió del PECT, però també té la pretensió de servir de model, i de base, per a la definició d’estratègies conjuntes en matèria d’innovació, de promoció econòmica i social. Es tracta, per tant, també de co-crear i consolidar una estructura de co-governança entre els ajuntaments i altres agents d’innovació que conformen l’àmbit específic del Delta del Llobregat que es perllongui en el temps.

Resultats que s’esperen del projecte:

Primer, i a curt termini, la potenciació de l’activitat econòmica, social i d’innovació mitjançant les operacions estructurades en tres grans projectes:

La Plataforma Delta Coneixement

Aquesta plataforma ens permetrà recollir, compilar i analitzar dades estratègiques per fer diagnosi i facilitar la presa de decisions a escala Delta del Llobregat. Una correcta diagnosi basada en les evidències que ens proporciona la Plataforma ens facilitarà identificar reptes conjunts com a territori i plantejar-los a la Xarxa Delta Labs per trobar possibles solucions a implementar.

La Xarxa Delta Labs

Està formada per diversos labs especialitzats que permetran treballar els reptes, no només amb la transversalitat de la 4H sinó també des de la perspectiva de l’especialització (logística i mobilitat, tecnologia, social i ecològica), especialització que respon a les fortaleses i expertesa de cada ciutat. Aquests labs actuen com a motor de coneixement i innovació que desprès es podrà materialitzar i implementar en el territori gràcies a la Plataforma Delta Emprèn.

Plataforma Delta Emprèn

Dissenyada per potenciar l’emprenedoria de base tecnològica i especialitzada en els àmbits de la fotònica i la manufactura avançada aplicada principalment a les industries agroalimentàries, sistemes industrials i industries culturals i basades en l’experiència (esport i turisme), al seu torn podrà incubar i accelerar aquells projectes ideats al diferents labs. Bona prova de la voluntat de continuïtat i sostenibilitat al llarg del temps d’aquest PECT és que a mig termini la Plataforma Delta Coneixement, no només ens ajudarà a fer una diagnosi inicial, si no que també ens ajudarà a avaluar l’impacte de les solucions ideades als labs i oferir emplaçaments industrials a les empreses accelerades a la Plataforma Delta Emprèn, millorant la retenció de talent, l’especialització i la clusterització del nostre teixit empresarial.

 

Aquest PECT contribuirà a consolidar el node Delta del Llobregat en el conjunt de l’ecosistema d’innovació d’àmbit català. Per resoldre els reptes del nostre territori no és suficient la innovació empresarial i la tecnològica, hem d’incorporar també la innovació social.

En segon terme, i a més llarg termini, la consolidació del sistema de governança compartit entre els ajuntaments, i els agents de coneixement i d’innovació que garanteix la continuïtat de l’actuació estratègica territorial que es consolidarà i impulsarà gràcies al PECT InnoDelta.


Confinançament:

Els actors d’aquest PECT:

Back To Top
X