skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

La Borsa de Treball és un servei que pretén cobrir, mitjançant la intermediació entre l’oferta i la demanda, les necessitats plantejades per les empreses quant a recursos humans.

La finalitat és donar resposta a les necessitats de personal de les empreses identificant i seleccionant persones que es troben en recerca activa d’ocupació que s’adaptin als perfils requerits.

MÉS INFORMACIÓ I CONTACTE
Laura-Roldan
Laura Roldán

LA GUAITA. Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

promocio.economica@castelldefels.org

BENEFICIARIS
 • Empreses, entitats i institucions sense afany de lucre i/o particulars.
REQUISITS I CONDICIONS D´ÚS DEL SERVEI
 • Les empreses que cerquin personal s’hauran d’identificar, especificar la seva demanda i compromís d’avís de tancament d’oferta.
 • La documentació necessària per la gestió d’oferta serà la Fitxa de sol·licitud d’oferta de treball (FM7PEC-52). Per gestionar les ofertes de treball és necessari concretar com a mínim: nom de l’ocupació, categoria, localitat del lloc de treball, modalitat de contracte, temps previst de contractació, jornada, retribució (especificar salari i nombre de pagues o bé el conveni o marc normatiu de referència corresponent) i funcions a desenvolupar.
 • Per a formalització d’ofertes caldrà referir-se a ofertes amb una vinculació contractual.
 • Només es gestionaran ofertes que ofereixin el salari mínim interprofessional tal com ho regula el Reial decret 1462/2018, de 21 de desembre (BOE núm 312 publicat el 15/01/2019.) Es publicaran ofertes de treball que compleixin amb la legislació vigent en matèria laboral i respectant els principis d’igualtat i tractament no discriminatori.
 • El Servei de Borsa de Treball només gestionarà ofertes directament amb empreses finals. El Servei de Borsa de Treball es reserva el dret d’acceptació d’ofertes procedents d’empreses que tenen com a objecte social de la seva activitat la gestió de recursos humans.
 • Les dades de l’empresa són confidencials, i no es facilitaran als usuaris, excepte si l’empresa ho sol·licita expressament.
 • El Servei de Borsa de Treball farà difusió de l’oferta a la web de l’Ajuntament de Castelldefels, i es podrà publicar l’oferta al comptes de xarxes socials (Facebook, Twitter i LinkedIn) així com als programes setmanals de la ràdio local del municipi.
 • Al llarg del procés de gestió de l’oferta es realitzaran seguiments freqüents per tal de garantir la qualitat del servei, així com comprovar que els currículums enviats s’adeqüen al perfil sol·licitat.
 • Les ofertes de treball es mantindran publicades com a màxim 2 mesos, excepcionalment, si es considera convenient es podrà ampliar aquest termini.
 • Les empreses usuàries del Servei de Borsa de Treball es comprometen a garantir la veracitat de les dades aportades. L’empresa podrà ser donada de baixa del servei en el cas que es detecti que les dades facilitades no són correctes.

QUAN I COM OFERIR FEINA

 • Es pot sol·licitar en qualsevol moment.
 • Per facilitar-ne les tramitacions, fer-ne el seguiment i la gestió de la selecció del personal, es poden fer totes les gestions des del web municipal.
 • Una vegada publicada l’oferta de treball s’enviarà per correu electrònic els currículums de les persones interessades i que reuneixen els requisits del lloc de treball.

PRESENCIALMENT

Es pot gestionar una nova oferta presencialment venint a La Guaita. Descarrega la fitxa de sol.licitud d’oferta de treball (FM7PEC-52) i envia-la per correu electrònic a promocio.economica@castelldefels.org

TELEMÀTICAMENT

La publicació d’ofertes per part de les empreses es pot realitzar de forma presencial o de forma telemàtica.

Back To Top
X