skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa TREBALL i FORMACIÓ?

La finalitat del programa és la d’afavorir la inserció laboral i la millorar de l’ocupabilitat de les persones participants al programa mitjançant la realització d’accions d’experiència laboral i d’accions formatives.

1. Accions d'Experiència Laboral

A les persones beneficiàries del programa se’ls hi realitza un contracte laboral amb l’Ajuntament de Castelldefels, que trenca en la majoria dels casos una situació d’atur de llarga o molt llarga durada, obtenint coneixements del món laboral actual.

2. Accions Formatives

Durant els mesos de contracte laboral tots/es els/les treballadors/es adquireixen l’aprenentatge de nous coneixements i/o el reciclatge de coneixements ja existents amb la realització de diferents accions formatives, de caràcter professionalitzador o transversal.

El contracte laboral conjuntament amb les diferents accions formatives aportant a totes les persones participants una sèrie de competències, recursos i hàbits laborals que es podien haver perdut, degut a la seva llarga inactivitat, que els hi dona unes millors condicions tant professionals com formatives millorant la seva ocupabilitat i on es millora i es reforça, en la majoria del casos, l’autonomia, l’autoestima, la motivació i la confiança en si mateixos vers la recerca de feina i futura inserció laboral.

En les diferents actuacions del programa s’ha de valorar que tenen una repercussió directa en la ciutadania, ja que el suport donat, per part dels participants del programa, a cada una de les àrees agilitzen el volum de treball, milloren la qualitat dels processos administratius garantint la transparència dels mateixos, permeten l’actualització dels indicadors de gestió i dades estadístiques i donen reforç a diferents tasques administratives.

Tot això suposa i permet crear noves actuacions i serveis a oferir a la ciutadania i millorar la qualitat dels serveis existents a disposició del ciutadà.

Objectius principals de l’actuació sobre l’entitat

 • Donar cobertura a puntes de treball degudes a l’aparició de nous projectes.
 • Millora en la qualitat dels processos administratius incorporant la transparència.
 • Millora i actualització d’indicadors de gestió i dades estadístiques.
 • Suport a les diferents tasques administratives en les diverses àrees de l’Ajuntament de Castelldefels.
 • Donar suport puntual a la brigada municipal.
 • Col·laborar en el manteniment preventiu d’instal·lacions esportives i escolars.
 • Control d’accessos en diferents edificis municipals.
 • Donar oportunitats de treball a perfils de baixa qualificació a ciutadans del municipi

Objectius sobre els participants i destinataris del programa:

 • Contracte laboral que en la majoria dels casos trenca amb un llarg o molt llarg període d’atur.
 • Nou contacte i coneixement del món laboral actual.
 • Formació professionalitzadora relativa al seu perfil laboral.
 • Formació en competències transversals per afavorir la recerca laboral.
 • Millora de l’ocupabilitat de les persones participants cara a la seva futura inserció laboral.
 • Augment del temps de cotització per a les persones participants en situació propera a la jubilació.
Entitats beneficiàries
 • Ajuntaments.
 • Consells comarcals.
 • Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes amb centre de treball a Catalunya.
+ informació:
Eva-Borreguero-La-Guaita
Eva M. Borreguero

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575 Ext. 1874

Persones aturades no perceptores (PANP)
Contractació
Requisits
Requisits Prioritaris
Contractes de 6 mesos a jornada completa.

 • Persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada.

 • No perceptores de prestació per desocupació o subsidi

 • No perceptores del programa PREPARA

 • Preferentment, majors de 45 anys • Persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) com mínim 6 mesos durant els 18 mesos anteriors a inici de programa.

 • Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.


Contractes de 12 mesos a jornada completa.

 • Requisits anteriors i majors de 52 anys.

 • Persones amb cotització insuficient perque se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

FORMACIÓ: Persones aturades no perceptores
De caràcter professionalitzador

 • Vinculades a Certificat de Professionalitat.

 • Durada entre 80 i 200 hores.

 • Impartides durant la contractació i en horari laboral.

 • Tipus de formació segons perfil i categoria de la persona participant contractada.

De caràcter transversal

 • Durada entre 60 i 80 hores.

 • Impartides durant la contractació i en horari laboral.

 • Tipus de formació escollida del catàleg d’accions de formació
  transversal publicat per el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Persones aturades perceptores de la Renda Garantida de Ciutadania (PRGC)
Contractació
Requisits
Requisits Prioritaris
Contractes de 6 mesos a jornada completa.

 • Persones que es troben en situació d’atur beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania.

 • S'inclouen als destinataris de les sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania presentada a partir del 15/09/2017.

 • Només es pot formalitzar un contracte de treball per unitat familiar amb càrrec a aquesta línia.


 • Persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO)

 • Dones amb càrregues familiars.

 • Persones en fase d'exhaurir el termini màxim de percepció de la prestació de la renda garantida de ciutadania.

 • Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%


Contractes de 12 mesos a jornada completa.

 • Requisits anteriors i majors de 52 anys.

 • Persones amb cotització insuficient perque se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

FORMACIÓ: Persones aturades perceptores de la Renga Garantida de Ciutadania
De caràcter professionalitzador

 • Vinculades a Certificat de Professionalitat.

 • Durada entre 80 i 200 hores.

 • Impartides durant la contractació i en horari laboral.

 • Tipus de formació segons perfil i categoria de la persona participant contractada

De caràcter transversal

 • Durada entre 60 i 80 hores.

 • Impartides durant la contractació i en horari laboral.

 • Tipus de formació escollida del catàleg d’accions de formació
  transversal publicat per el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Dona
Contractació
Requisits
Requisits Prioritaris
Contractes de 12 mesos a jornada completa.

 • Dones que es troben en situació d’atur.

 • Víctimes de violència de gènere.

 • Dones en risc de caure en situació d'atur de molt llarga durada i de més de 52 anys.


 • Requisits anteriors i majors de 52 anys.

 • Persones amb cotització insuficient perque se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació.

FORMACIÓ: Dona
De caràcter professionalitzador

 • Vinculades a Certificat de Professionalitat.

 • Durada entre 80 i 200 hores.

 • Impartides durant la contractació i en horari laboral.

 • Tipus de formació segons perfil i categoria de la persona participant contractada

De caràcter transversal

 • Durada entre 60 i 80 hores.

 • Impartides durant la contractació i en horari laboral.

 • Tipus de formació escollida del catàleg d’accions de formació
  transversal publicat per el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Programa subvencionat per el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, servei encarregat de la primera selecció i derivació de les persones candidates a ser beneficiaries del programa.

Back To Top
X