skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Contratació De Joves Titulats Per Part De L’Ajuntament De Castelldefels

Contratació de joves titulats per part de l’Ajuntament de Castelldefels

L’oferta anirà destinada a joves menors de 30 anys amb titulació universitària, de cicles formatius i/o amb certificat de professionalitat, que busquen experiència laboral en el seu àmbit professional.

En el marc del programa de Garantia Juvenil a Catalunya, el SOC incentiva la contractació en pràctiques de joves amb formació per millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral i afavorir d’aquesta manera la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

El Programa d’Experiències Professionals (JENP-Joves en pràctiques), té l’objectiu d’impulsar la contractació, per part dels ajuntaments, consells comarcals i altres entitats d’arreu de Catalunya, de joves d’entre 18 i 29 anys, en situació d’atur, amb formació de grau universitaricicles formatius i/o certificats de professionalitat inscrits al sistema de Garantia Juvenil.

L’Ajuntament de Castelldefels contractarà amb aquesta subvenció a joves amb titulació reglada, sota la modalitat contractual de pràctiques, durant un període de sis mesos a jornada completa, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral.

Per tant, els joves estaran destinats a treballar en els departaments i àrees de l’Ajuntament que estiguin vinculats a la seva formació, tal com Igualtat, Educació, Comunicació, Medi ambient, Serveis territorials i urbanisme, i altres projectes transversals.

Les persones contractades seran les resultants d’un procés de selecció que obrirà el Servei d’Ocupació de Catalunya amb la col·laboració de la Guaita, Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels.

Per formar part del Programa Joves en pràctiques de Garantia Juvenil, la persona caldrà que compleixi amb els següents requisits:

  • Tenir entre 18-29 anys.
  • Inscrita al sistema de Garantia Juvenil i, per tant, compleixi els requisits.
  • Inscrita com a persona demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • Estar en possessió d’un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d’un certificat de professionalitat que habiliti per a l’exercici professional.
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

La Guaita, Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels.
Carretera de la Sentiu, 1, 08860 Castelldefels / Tlf. 936352575

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X