skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
 • PROGRAMA PER A JOVES
 • Vols treballar per al Manteniment i Arranjament de les llars?
 • Vols treballar de peó?
Objectius del Curs:

Aprendre els oficis de la construcció. Estaran capacitats per a realitzar petites reparacions d’avaries als edificis i en les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d’obra de paleta, electricitat, lampisteria, calefacció, fusteria, pintura, empaperat i jardineria. Adquiriran experiència en l’ofici de la mà de professionals del sector, d’una manera teòrico-pràctica treballant en obres i serveis públics.

Adreçat a:
 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral a maig de 2022).
 • Aturats, inscrit a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació (DONO).
 • Nivell formatiu de PFI, graduat en ESO o similar (es valorarà nivell competencial a la entrevista) i/o Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i la entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.
Durada:
 • 786,5 hores formatives+ 6 mesos de contractació
On es fa el curs:

Dates previstes:

Primera fase formativa

 • Inici: dilluns, 01 de novembre 2021
 • Final: divendres, 30 d’abril  2022

Segona fase de contractació

 • Inici: diumenge, 01 de maig 2022
 • Final: dilluns, 31 d’octubre 2022

Horari i dies de la setmana:

 • De 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres
Temari:

MÒDUL 2 : CASA D’OFICIS DE MANTENIMENT I  REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

BLOC1: OFICIS DE LA CONSTRUCCIÓ

 1. Mòdul de  manteniment d’obra de paleta
 2. Mòdul de manteniment elèctric 
 3. Mòdul de Pintura
 4. Mòdul de manteniment de jardineria
 5. Mòdul d’instal·lació de parquet i revestiment
 6. Mòdul de pladur

BLOC 2: SEGURETAT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS

 • PRL obra de paleta
 • PRL electricitat
 • PRL jardineria
 • PRL fitosanitaris  i altres productes

Formació transversal

 • Competències bàsiques per a l’autoconeixement, competències d’aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0., plataforma de formació virtual (moodle/EVA/ google form, site, drive…)
 • Habilitats comunicatives i gestió del equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de prelaboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV , entrevista per competències, imatges laboral, …
 • Muntatges de bastides
 • Curs de plataformes elevadores, carretoner,…
 • Aquelles que es considerin més adients i complementaries a la formació i per a les tasques laborals.

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis  de titularitat pública.

   *****************PENDENT ATORGAMENT****************************

** “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris “

+ informació:

Carretera de la Sentiu, número 1. 08860 Castelldefels. Telèfon: 936 352 575

Back To Top
X