skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Curs?
 • PROGRAMES PER A JOVES
 • Vols treballar per al Manteniment i Arranjament de les llars?
 • Vols treballar de peó?

Aprendre els oficis de la construcció. Estaran capacitats per a realitzar petites reparacions d’avaries als edificis i en les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d’obra de paleta, electricitat, lampisteria, calefacció, fusteria, pintura, empaperat i jardineria. Adquiriran experiència en l’ofici de la mà de professionals del sector, d’una manera teòrico-pràctica treballant en obres i serveis públics.

Adreçat a:
 • Joves entre 16 i 24 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 25 anys a la fase de contractació laboral a Juliol 2020).
 • Aturats, inscrit a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació (DONO).
 • Nivell formatiu de PFI, graduat en ESO o similar (es valorarà nivell competencial a la entrevista) i/o Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre (o vinculació directa).
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.
Durada:
 • 900 hores formatives+ 6 mesos de contractació
On es fa el curs:

Dates previstes:

Primera fase formativa

 • Inici: dijous, 02 de gener 2020
 • Final: dilluns, 29 de juny 2020

Segona fase de contractació

 • Inici: dimarts, 30 de juny 2020
 • Final: dimarts, 29 de desembre 2020

Horari i dies de la setmana:

 • De 08:00 a 15:00 h. / De dilluns a divendres
Temari:

MÒDUL 2 : CASA D’OFICIS DE MANTENIMENT I  REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

 Mantenidor/a reparador/a d’edificis

 • Mòdul de  manteniment d’obra de paleta
  • Eines, materials i tècniques
  • Tècniques constructives i de reparació i manteniment
 • Mòdul de manteniment elèctric 
  • Eines, materials i tècniques
  • Formació en instal·lacions de baixa tensió
 • Mòdul de manteniment de lampisteria
  • Eines, materials i tècniques.
  • Instal·lacions bàsiques domèstiques i reparacions.
 • Mòdul de Pintura
  • Eines, materials i tècniques.
  • Diferents tècniques en pintura d’interiors i d’exteriors
  • Tractament de patologies en diferents superfícies (fusteria, metalls,…) 
 • Mòdul de Sensibilització Ambiental i Gestió de residus
  • Educació ambiental.
  • Gestió de recollida selectiva i reciclatge
  • Creació de punts de recollida de residus
 • Mòdul de manteniment de jardineria
  • Eines, materials i tècniques .
  • Introducció a les tècniques de jardineria per al manteniment (podes, adobs, fitosanitaris,…)
 • Mòdul de seguretat laboral en la construcció
  • Prevenció de Riscos Laborals en els diferents àmbits de treball
  • PRL paleteria
  • PRL lampisteria
  • PRL electricitat

Formació pràctica i sortides formatives

Formació transversal

 • Igualtat d’oportunitats
 • Tècniques i habilitats per a la recerca de feina
 • Català
 • Tic’s
 • Introducció de les noves tecnologies digitals vinculades a l’ofici.

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis  de titularitat pública.

** “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social : projecte Treball als barris “

+ informació:

Carretera de la Sentiu, número 1. 08860 Castelldefels. Telèfon: 936 352 575

Back To Top
X