skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
 • PROGRAMA PER A JOVES
 • Vols treballar per al Manteniment i Arranjament de les llars?
 • Vols treballar de peó?
Objectius del Curs:

Aprendre els oficis de la construcció. Estaran capacitats per a realitzar petites reparacions d’avaries als edificis i en les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d’obra de paleta, electricitat, lampisteria, calefacció, fusteria, pintura, empaperat i jardineria. Adquiriran experiència en l’ofici de la mà de professionals del sector, d’una manera teòrico-pràctica treballant en obres i serveis públics.

Adreçat a:
 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral a maig de 2021).
 • Aturats, inscrit a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació (DONO).
 • Nivell formatiu de PFI, graduat en ESO o similar (es valorarà nivell competencial a la entrevista) i/o Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i la entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.
Durada:
 • 533 hores formatives+ 6 mesos de contractació
On es fa el curs:

Dates previstes:

Primera fase formativa

 • Inici: dilluns, 04 de gener 2021
 • Final: divendres, 30 d’abril  2021

Segona fase de contractació

 • Inici: diumenge, 01 de maig 2021
 • Final: diumenge, 31 d’octubre 2021

Horari i dies de la setmana:

 • De 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres
Temari:

MÒDUL 2 : CASA D’OFICIS DE MANTENIMENT I  REHABILITACIÓ D’HABITATGES 

BLOC1: OFICIS DE LA CONSTRUCCIÓ

 1. Mòdul de manteniment d’obra de paleta
  Eines , materials i tècniques
  Tècniques constructives i de reparació i manteniment
 2. Mòdul de manteniment elèctric
  Eines , materials i tècniques
  Formació en instal·lacions de baixa tensió
 3. Mòdul de Pintura
  Eines , materials i tècniques.
  Diferents tècniques en pintura d’interiors i d’exteriors
  Tractament de patologies en diferents superfícies (fusteria, metalls,…).
 4. Mòdul de manteniment de jardineria
  Eines , materials i tècniques.
  Introducció a les tècniques de jardineria per al manteniment (podes, adobs, fitosanitaris,…).

BLOC 2 SEGURETAT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS

 • PRL obra de paleta
 • PRL electricitat
 • PRL jardineria
 • PRL fitosanitaris  i altres productes

Formació transversal

 • Competències bàsiques per a l’autoconeixement, competències d’aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0., plataforma de formació virtual (moodle/EVA/ google form, site, drive…)
 • Habilitats comunicatives i gestió del equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de prelaboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV , entrevista per competències, imatges laboral, …
 • Muntatges de bastides
 • Curs de plataformes elevadores, carretoner,…
 • Aquelles que es considerin més adients i complementaries a la formació i per a les tasques laborals.

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis  de titularitat pública.

** “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris “

+ informació:

Carretera de la Sentiu, número 1. 08860 Castelldefels. Telèfon: 936 352 575

Back To Top
X