skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

PROGRAMA PER A JOVES

Vols treballar en Atenció a les Persones ?

Objectius del Curs:

Aprendre l’ ofici de la família professional de serveis a la comunitat i atenció a les persones: dinamitzador comunitari i monitor de lleure infanto juvenil, rebent una formació vinculada al certificat de professionalitat, adquirint el títol de monitor de lleure i l’experiència necessària desenvolupant les tasques pròpies de l’ocupació de la mà de professionals del sector.

A qui s'adreça:
 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral a maig de 2022).
 • Aturats, inscrit a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació (DONO).
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i la entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.
Durada:
 • 786,5 hores formatives + 6 mesos de contractació
On es fa el curs:

Dates previstes:
 • Primera fase formativa:
  • Inici: dilluns, 15 de novembre 2021
  • Final: divendres, 30 d’abril 2022
 • Segona fase de contractació:
  • Inici: diumenge, 01 de maig 2022
  • Final: dilluns,  31 d’octubre 2022

Horari i dies de la semana:

 • De 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres
Temari:

MÒDUL 1 : CASA D’OFICIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES (serveis socioculturals i a la comunitat)

BLOC 1. Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil  (Atenció a la discapacitat i col·lectius amb necessitats específiques) _ Total 150H

 • Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
 • Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure
 • Patologies i atenció a la diversitat funcional

 

BLOC 2. Dinamització comunitària  (SSCB0109) _ Total 260H

 • Agents del procés comunitari
 • Participació ciutadana
 • Metodologia de la dinamització comunitària
 • Foment i suport associatiu
 • Tècniques i instruments d’ informació i difusió en la dinamització comunitària
 • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
 • Impuls de la igualtat d’oportunitats

 

BLOC 3: Animació sociocultural

 • Característiques del/s grup/s
 • Disseny i programació d’activitats grupals
 • Avaluació de les activitats i comportaments per tal de fer adaptacions si s’escau
 • Gestió dels grups
 • Models i tècniques d’animació en la nova societat del lleure
 • L’animació en les diferents fases del desenvolupament del projecte

 

Formació transversal i complementària  

 • Competències bàsiques per a l’autoconeixement, competències d’aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0., plataforma de formació virtual ( moodle/EVA/ google form, site, drive,…)
 • Habilitats comunicatives i gestió del equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de prelaboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV, entrevista per competències, imatge laboral…)
 • Tallers de dinamització al carrer
 • Títol de manipuladors d’aliments
 • Mediació i resolució de conflictes
 • Agent antirumors
 • Aquells que es considerin més adients i complementaris a la formació i per a les tasques laborals

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública.

** “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris “

+ informació:

LA GUAITA. Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

promocio.economica@castelldefels.org

Back To Top
X