skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Curs:

Aprendre l’ofici d’atenció a les persones: d’auxiliar sociosanitari i monitor de lleure infantil-juvenil, rebent una formació vinculada al certificat de professionalitat, adquirint el títol de monitor de lleure i  l’experiència necessària desenvolupant les tasques pròpies de l’ocupació de la mà de professionals del sector.

A qui s'adreça:
 • Joves entre 16 i 24 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 25 anys a la fase de contractació laboral a Juliol 2020).
 • Aturats, inscrit a l’Oficina de treball com a demandants d’ocupació (DONO).
 • Nivell formatiu de PFI, graduat en ESO o similar (es valorarà nivell competencial en l’entrevista) i/o Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre (o vinculació directa).
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.
Durada:
 • 900 hores formatives + 6 mesos de contractació
On es fa el curs:

Dates previstes:
 • Primera fase formativa:
  • Inici: dijous, 02 de gener 2020
  • Final: dilluns ,29 de juny 2020
 • Segona fase de contractació:
  • Inici: dimarts, 30 de juny 2020
  • Final: dimarts, 29 de desembre 2020

Horari i dies de la semana:

 • De 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres
Temari:

MÒDUL 1 : CASA D’OFICIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES (serveis socioculturals i a la comunitat)

Atenció sociosanitària a les persones en el domicili

 • Higiene i atenció sanitària domiciliària
 • Característiques i necessitats d’atenció higiènica i sanitària de les persones dependents
 • Administració d’aliments i tractaments a les persones dependents en el domicili
 • Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents en el domicili
 • Atenció i suport psicosocial domiciliari
 • Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en el domicili
 • Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents
 • Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn
 • Suport domiciliari i alimentació familiar
 • Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones
 • Manteniment, neteja i organització del domicili de les persones dependents

Dinamització d’activitats de lleure educatiu infantil i juvenil  (Monitor de lleure)

 • Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil
 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
 • Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure

Formació pràctica i sortides formatives

Riscos laborals propis de l’ocupació

Mobilització de persones grans amb alt grau de dependència i  discapacitat

 • La importància de mantenir una bona higiene postural i de fer exercici.
 • Problemes més comuns per mals hàbits posturals
 • Resolució de problemàtiques diverses

Formació transversal

 • Igualtat d’oportunitats
 • Tècniques i habilitats per a la recerca de feina
 • Català
 • Tic’s
 • Introducció a les noves tecnologies digitals vinculades al ofici.

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l’ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública.

** “Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social : projecte Treball als barris “

+ informació:

LA GUAITA. Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

promocio.economica@castelldefels.org

Back To Top
X