skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Curs D’Administració Logística Integral A La Guaita

Curs d’Administració Logística Integral a La Guaita

En el marc del Programa d’Ocupació a la Indústria Local (OIL), La Guaita acull un curs d’Administració Logística Integral (100 hores) que s’iniciarà al mes de febrer.

El curs està adreçat a persones en situació d’atur i persones en actiu que es troben en un procés de millora de feina per precarietat i temporalitat laboral.

Es requereix un nivell mínim d’estudis d’ESO o equivalent, o acreditar l’experiència laboral en el sector logístic. En qualsevol cas, és indispensable estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Curs de Logística Integral

La formació en administració logística integral es divideix en 5 cursos de 20 hores que poden realitzar-se de forma individual o global.

És a dir, es pot optar per la formació sencera o participar en els cursos específics que conformen el programa.

Curs de Gestió Logística (20 Hores):

Del 3 al 7 de febrer. De 9:30 a 13:30 hores. Objectius del curs:

 • Proveir als alumnes dels coneixements, habilitats i actituds, que els permetin realitzar una gestió global de tots els processos d’aprovisionament d’existències, així com les activitats de la gestió del magatzem, per assegurar el major nivell de servei possible i per extensió un benefici net de la gestió.
 • Aprendre nous mètodes d’actuació i nous sistemes d’enfocar les funcions relacionades amb la planificació, organització, compres i magatzematge, així com optimitzar la seva realització

Curs de Gestió de la Cadena de Subministraments i Compres (20 hores):

Del 10 al 14 de febrer. De 9:30 a 13:30 hores. Objectius del curs:

 • Conèixer a fons les principals funcionalitats i aplicacions de la SCM, valorant aquelles que s’han d’integrar en la companyia i les que són susceptibles de ser subcontractades
 • Desenvolupar un model de gestió de cadena de subministrament: Model SCOR
 • Dur a terme un procés a temps (just in estafi) dels components productius i del control d’estocs
 • Orientar tot el procés cap a una major satisfacció i fidelització del client
 • Aprendre nous mètodes d’actuació i nous sistemes d’enfocar les funcions relacionades amb la planificació, organització, compres i magatzematge, així com optimitzar la seva realització

Curs de Control i Gestió d’estocs (20 hores):

Del 17 al 21 de febrer. De 9:30 a 13:30 hores. Objectius del curs:

 • Reconèixer el paper que exerceixen els estocs dins del procés productiu, i els diferents tipus de gestió
 • Diferenciar els diferents tipus d’estocs que poden donar-se i calcular el cost de la gestió d’estocs i els seus moviments
 • Adquirir formació en l’ utilització de la radiofreqüència i Picking en la gestió eficaç dels estocs.
 • Classificar els diferents tipus de mercaderies que existeixen

Gestió de Magatzems (20 hores)

Del 24 al 28 de febrer. De 9:30 a 13:30 hores. Objectius del curs:

 • Diferenciar els tipus de càrregues i saber què equip és el més apropiat per al seu magatzematge i manipulació
 • Conèixer els diferents sistemes de magatzematge que es poden utilitzar i valorar els avantatges i inconvenients de cadascun
 • Analitzar els diferents passos que es donen en la recepció de mercaderies
 • Capacitar als participants per a la realització d’ una bona gestió de magatzem, des de la ubicació de mercaderies fins la preparació de comandes, distribució de mercaderies i la gestió del transport.

Curs LEAN Logístic (20 hores)

Del 3 al 17 de març. Dimarts, dimecres i dijous. Objectius del curs:

 • Capacitar als participants per a la realització d’ una bona gestió de magatzem, des de la ubicació de mercaderies fins la preparació de comandes, distribució de mercaderies i la gestió del transport.
 • Dotar de metodologies i eines Lean per optimitzar la cadena de subministraments, evitant el desaprofitament de recursos i flexibilitzant els sistemes logístics.
 • Aplicar la filosofia Lean en els processos logístics i conèixer les seves eines que ens poden ajudar
 • Calcular l’OEE, principal indicador utilitzat en Lean, al món logístic.
 • Implementar mètodes i eines d’optimització i millora contínua en els processos logístics.

Back To Top
X