skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
El Programa UBICAT Continuarà Vigent En 2020

El programa UBICAT continuarà vigent en 2020

L’Ajuntament de Castelldefels ha rebut l’aprovació per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la continuació del programa UBICAT, amb una durada d’un any, tot i que la durada de l’itinerari de cada persona participant variarà en funció de les necessitats identificades.

UBICAT és un programa d’orientació laboral i acompanyament a la inserció adreçat a totes aquelles persones en situació d’atur i/o treballadores que vulguin millorar la seva situació laboral, i amb especial atenció a les persones en situació de desocupació de llarga durada, és a dir, aquelles que al llarg d’un mínim de 12 mesos no han trobat una feina.  

El programa UBICAT contempla 2 tipus d’actuacions:

  1. Actuacions d’orientació laboral i acompanyament sociolaboral
  2. Actuacions de coneixement de l’entorn productiu i d’apropament a les empreses

Les accions d’orientació laboral tenen com a objectiu la millora de l’ocupabilitat perquè cada persona participant assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències per a la inserció laboral.

Aquestes accions es duran a terme de forma individual i/o grupal, posant especial èmfasi en els següents continguts: balanç competencial (autoconeixement, definició d’objectius professionals, descobriment i potenciació de les motivacions i fortaleses i propostes de millora), estratègies de millora i/o canvi professional, eines i canals de recerca de feina, recursos per afrontar un procés selectiu, capacitació digital, coneixement del mercat de treball i conceptes laborals, etc.

D’altra banda, en relació a les accions d’apropament a les empreses i coneixement de l’entorn productiu aquestes tenen com a objectiu  promoure el coneixement mutu i el contacte directe entre les persones participants del programa i les empreses dels sectors productius més representatius i generadors d’ocupació del territori.

Farem visites a empreses, espais de diàleg per conèixer metodologies de reclutament i/o networking, estades en pràctiques en empreses, etc.

Totes aquelles persones que estiguin interessades en participar en el programa UBICAT hauran d’adreçar-se al nostre servei de La Guaita per rebre més informació.

Back To Top
X