skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Oberta inscipció Plans Ocupació Castelldefels

Plans Ocupació Castelldefels: Nova convocatòria per a persones en situació d’atur

L’Ajuntament de Castelldefels obre una nova convocatòria de Plans d’Ocupació per a persones en situació d’atur. Amb aquest nou procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions de persones desocupades durant tot l’any 2023. El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 31 d’octubre de 2022.

L’Ajuntament posa en marxa un nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades, prioritàriament de Castelldefels, mitjançant plans d’ocupació. El termini de presentació de sol·licituds és del 3 d’octubre al 31 d’octubre.

Com en edicions anteriors dels Plans d’Ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels, en aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l’any 2023.

Les contractacions de persones aturades seran durant un període mínim de 6 i màxim 12 mesos, en funció de les necessitats dels serveis, a través de diversos plans d’ocupació impulsats per La Guaita, el Centre de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació local.

Quins són els possibles perfils professionals previstos?

 • Auxiliars administratius/ves.
 • Auxiliars tècnics adscrits a diferents departaments.
 • Peons i personal de neteja, jardineria i manteniment.
 • Agents cívics, informadors, enquestadors.
 • Personal de manteniment de platges.
 • Auxiliars de serveis.

Aquestes contractacions tenen un objectiu social orientat a interrompre períodes llargs d’inactivitat laboral de les persones aturades prioritàriament de Castelldefels, així com oferir la possibilitat a les persones que resultin seleccionades de millorar la seva ocupabilitat, incorporant als seus currículums experiència laboral en diferents àmbits.

Per al finançament d’aquestes contractacions comptem amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, mitjançant els seus corresponents programes de suport i foment a l’ocupació.

Quins són els requisits per participar en el procés de selecció dels Plans d’Ocupació?

Per poder participar en el procés de selecció és imprescindible reunir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE, o bé amb permís de treball vigent.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data d’aprovació de les presents bases.
 • Trobar-se en situació d’atur i en recerca activa de feina en el moment de formular la sol·licitud. Demostrable mitjançant inscripció al SOC i informe de vida laboral.
 • No haver estat contractat mitjançant plans d’ocupació en els últims 18 mesos.
 • Complir amb els requisits de formació i experiència mínims establerts per a cada lloc de treball.

Com presentar la sol·licitud?

+ INFO: Tràmits i Serveis

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X