skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa: SINGULARS. Jove, al Baix tu decideixes!

Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals dels/les joves menors de 30 anys en situació d’atur, per ampliar les seves possibilitats d’accés al mercat laboral; proporcionant-los, entre d’altres, orientació i assessorament professional, formació a mida i acompanyament a la inserció laboral.

Característiques del Programa:

El Projecte Singulars “Jove: Al Baix tu decideixes!”, està coordinat pel consell comarcal del Baix Llobregat i gestionat per un conjunt d’ajuntaments de la comarca.

Atén a 220 joves del territori, desenvolupant itineraris ocupacionals amb accions d’orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels, el projecte està adreçat a 20 joves menors de 30 anys residents al municipi o derivats d’altres punts d’atenció de la comarca, que es troben en situació d’atur, amb l’objectiu de millorar les seves possibilitats d’incorporació en el mercat de treball o de millora de l’ocupació.

La finalitat del projecte és, per tant, contribuir a la millora de l’ocupabilitat juvenil desenvolupant un itinerari en tres fases:

1. Orientació laboral i formativa

El personal tècnic que tutoritza als i les joves ofereix un procés de guia, acompanyament i ajuda en la presa de decisions en tot allò que fa referència a la recerca de feina i en l’itinerari formatiu i/o laboral que decideix l’usuari i que contribueix en la millorar de la seva ocupabilitat.

2. Formació professionalitzadora

Amb l’objectiu de complementar les competències tècniques i professionals presentades, i millorar així l’ocupabilitat dels usuaris del programa. Les especialitats formatives desenvolupades a Castelldefels han estat seleccionades pel fet que al nostre territori existeix un gran nombre d’empreses de serveis que requereixen perfils professionals d’aquests sectors

3. Acompanyament a la inserció laboral

Es facilitarà un acompanyament en l’entrada de la persona jove al mercat de treball, seguint el pla de treball i respectant l’objectiu laboral marcat en el moment d’entrada al programa.

Dirigit a:
 • Joves d’entre 18 i 29 anys (preferentment)
 • En situació d’atur (inscrits al SOC com a demandants d’ocupació)
 • En actiu (inscrits al SOC com a millora d‘ocupació)
 • Inscrits al Sistema de Garantia Juvenil
 • Motivació per formar-se i trobar una feina
Pla de Treball i Itinerari ocupacional:
+ informació:
Maria-Moya-La-Guaita
Maria Moya

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575 Ext. 722

Si bé cada procés d’orientació és única, existeixen certes etapes a transitar per cada persona jove participant al programa:

 1. Acollida, orientació i diagnòstic ocupacional (autoconeixement, exploració d’interessos i motivacions, definició de l’objectiu laboral)
 2. Disseny del pla de treball o itinerari ocupacional
 3. Execució del pla de treball

Durant tot el procés es duu a terme un assessorament individualitzat, acompanyament en la recerca d’ocupació i es facilita informació laboral.

Per a continuar amb el pla de treball dissenyat amb la persona jove, s’ofereixen dos formacions professionalitzadores:

 • Recepció i atenció al visitant en allotjaments i/o punts d’informació turística

 • Marketing i Comunicació Digital

Treballarem de manera coordinada amb les associacions empresarials d’AEBALL i PIMEC per a que les persones joves participants tinguin opció real d’inserció laboral.

En aquest moment, i mitjançant estratègies de prospecció empresarial, es fa una valoració i anàlisi del teixit empresarial del territori. Abans, però, es tenen en compte els perfils professionals de les persones joves participants i la formació professionalitzadora realitzada en el marc del programa. Aquesta recerca d’empreses està determinada per l’itinerari preestablert per a cada persona jove i té en compte els seus interessos i motivacions.

Gràcies a la intermediació laboral es posarà en contacte a l’empresa, que ofereix oportunitats laborals, amb la persona jove participant al programa.

Aquest procés d’acompanyament a la inserció i possibilitats de contractació, un cop finalitzat el període formatiu, consistent en una relació laboral de durada mínima de 6 mesos mitjançant un contracte de treball de qualsevol modalitat d’acord amb la normativa laboral vigent i, prioritàriament, al 100% de la jornada, amb la línia 2 de subvencions per a la contractació de joves participants de Projecte Singulars, i amb la qual l’empresa té la possibilitat de rebre una quantitat econòmica regulada al programa.

En alguns casos, l’objectiu no serà tant la incorporació del joves a una feina, sinó el retorn al sistema educatiu reglat.

Amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.

S’organitzaran visites a empreses i també es podran realitzar activitats socials, culturals i/o cíviques, en relació amb la millora de l’ocupabilitat de les persones joves participants.

En el marc del programa es poden fer dos tipus de sortides i activitats fora de l’entitat: les visites a l’entorn productiu i les activitats socials, culturals i cíviques. Les sortides han d’estar relacionades amb l’execució del projecte.

La Formació:

Recepció i atenció al visitant en allotjaments i/o punts d’informació turística

 • Exercir labors encaminades al desenvolupament de tasques i funcions relacionades amb la atenció, informació i promoció del turisme local, organització i gestió dels serveis de recepció, d’àrees comunes i d’allotjament d’un establiment turístic.
 • Creació, promoció i comercialització de serveis i productes turístics locals, com la realització de reserves o la venda d’alguns productes turístics.
 • Gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques. Orientant i proporcionant la informació adequada a l’usuari d’un servei turístic a fi de facilitar-li el viatge i l’estada, així com d’enriquir la seva experiència turística.

Màrqueting i Comunicació Digital

 • Dotar dels coneixements per al desenvolupament de plans de màrqueting; fer-ho adquirint els coneixements sobre les diferents eines de comunicació digital, i aprenent el seu funcionament i les seves possibilitats per poder decidir i desenvolupar l’estratègia de màrqueting més exitosa.
 • Conèixer les eines i instruments disponibles a les xarxes socials per promocionar una organització o marca, generar continguts atractius, crear una imatge i atraure clients.
 • Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

Aquest projecte està pendent d’atorgament de subvenció per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil

Back To Top
X