skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa SINGULARS:

Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les i els joves menors de 30 anys en situació d’atur, per ampliar les seves possibilitats d’accés al mercat laboral; proporcionant-los, entre d’altres, orientació i assessorament professional, formació professionalitzadora del catàleg del SOC i acompanyament en la inserció laboral.

Característiques del Programa:

Atén més de 200 joves del territori.

El projecte està dirigit a 15 joves menors de 30 anys residents en el municipi o derivats d’altres punts d’atenció de la comarca, que es troben en situació de desocupació o actius, però com a millora d’ocupació, amb l’objectiu d’especialitzar-se en un perfil professional concret i augmentar així les possibilitats d’incorporació en el mercat laboral d’aquest sector.

1. Orientació laboral i formativa

El personal tècnic que tutoritza als i les joves ofereix un procés de guia, acompanyament i ajuda en la presa de decisions en tot allò que fa referència a la recerca de feina i en l’itinerari formatiu i/o laboral que decideix l’usuari i que contribueix en la millora de la seva ocupabilitat.

2. Formació professionalitzadora

Amb l’objectiu de complementar les competències tècniques i professionals presentades, i millorar així l’ocupabilitat dels usuaris del programa. L’especialitat formativa realitzada a l’Ajuntament de Castelldefels ha estat seleccionada amb l’objectiu d’impulsar als més joves a formar-se en el sector del Màrqueting i la comunicació digital, i obrir-se pas en aquest perfil professional en el mercat de treball en el nostre territori.

La formació que es desenvolupa pertany al catàleg d’especialitats formatives del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), referent comú de tota l’oferta formativa que programen les administracions públiques competents a Catalunya en matèria d’ocupació dins del sistema de Formació Professional per a l’Ocupació, tant per a les persones en situació d’atur, com per a les ocupades.

3. Acompanyament a la inserció laboral

Es facilitarà un acompanyament en l’entrada de la persona jove al mercat de treball, seguint el pla de treball i respectant l’objectiu laboral marcat en el moment d’entrada al programa.

Dirigit a:
 • Joves d’entre 18 i 29 anys
 • En situació d’atur (inscrits al SOC com a demandants d’ocupació)
 • En actiu (inscrits al SOC com a millora d‘ocupació)
 • Nivell d’estudis mínim per accedir a la formació professionalitzadora
Pla de Treball i Itinerari ocupacional:
+ informació:
Maria-Moya-La-Guaita
Maria Moya

maria.moya@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575 Ext. 722

610 830 128

Si bé cada procés d’orientació és únic, existeixen certes etapes a transitar per cada persona jove participant al programa:

 1. Acollida, orientació i diagnòstic ocupacional (autoconeixement, exploració d’interessos i motivacions, definició de l’objectiu laboral)
 2. Disseny del pla de treball o itinerari ocupacional
 3. Execució del pla de treball

Durant tot el procés es duu a terme un assessorament individualitzat, acompanyament en la recerca d’ocupació i es facilita informació laboral.

Per a continuar amb el pla de treball dissenyat per a la persona jove, s’ofereix l’Itinerari formatiu de:

Dins l’equip de gestió de Projectes Singulars existeix la figura del/la Prospector/a Laboral qui, de manera coordinada amb el/la Tutor/a Orientador/a del Projecte Singulars, estableixen estratègies de prospecció empresarial per a valorar i analitzar el teixit empresarial del territori, amb l’objectiu que les i els joves participants tinguin opcions reals d’inserció laboral.

Abans, no obstant això, es tenen en compte els perfils professionals de les persones joves participants i la formació professionalitzadora realitzada en el marc del programa. Aquesta cerca d’empreses està determinada per l’itinerari preestablert per a cada persona jove i té en compte els seus interessos, motivacions i objectius professionals.

Gràcies a la intermediació laboral es posarà en contacte a l’empresa, que ofereix oportunitats laborals, amb la persona jove participant en el programa.

A més, en alguns casos, l’objectiu no serà tant la incorporació del/la jove a un lloc de treball, sinó el retorn al sistema educatiu reglat, tenint sempre en compte les necessitats i interessos de la persona participant.

Amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el preparin per a l’exercici d’activitats professionals.

Aquestes pràctiques formatives constaran de 100 hores de durada i seran opcionals per a l’alumnat.

S’organitzen visites a empreses, amb l’objectiu de realitzar un exhaustiu coneixement de l’entorn i el teixit productiu, del perfil en el qual s’estan formant els/les participants. Es realitzen una sèrie de visites presencials i/o virtuals contemplant conèixer el funcionament de l’empresa i/o departament, tasques que es desenvolupen en el dia a dia, competències que necessita un/a professional d’aquest perfil, així com les dinàmiques i situacions que s’estableixen en la realitat del mercat laboral, etc.

A més, es podran realitzar activitats de tipologia social, cultural i de participació ciutadana, amb l’objectiu d’enfortir el vincle de les persones participants amb el seu entorn social, desenvolupant actuacions de voluntariat amb entitats, associacions i òrgans de participació. És important que els/les joves tinguin una participació activa en aquestes activitats.

La Formació:

Màrqueting i Comunicació Digital

Objectiu del Curs:

Identificar els conceptes fonamentals del màrqueting estratègic per a determinar el segment de mercat en el qual es posiciona un producte i elaborar un pla de màrqueting que permeti a l’empresa créixer i destacar davant els seus consumidors, tenint sempre al cap les necessitats de l’usuari.

Desenvolupar habilitats per a la gestió de xarxes socials en l’àmbit empresarial, utilitzant les eines disponibles per a la gestió i generació d’informes de resultats. Desenvolupar habilitats per aconseguir el posicionament en cercadors de pàgines web corporatives, així com realitzar i analitzar campanyes de màrqueting digital.

Comprendre la informació que reporta Google Analytics, saber utilitzar-la i conèixer millor el funcionament d’un negoci en línia.

Sortides Professionals:

 • Digital Content Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Brand Manager Specialist
 • Community Manager
 • Social Media Manager
 • Especialista SEO/SEM
 • Especialista en Email Marketing
 • Web designer
 • Digital Analyst

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

Back To Top
X