skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa: SINGULARS. Jove, al Baix tu decideixes!

Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals dels/les joves menors de 30 anys en situació d’atur, per ampliar les seves possibilitats d’accés al mercat laboral; proporcionant-los, entre d’altres, orientació i assessorament professional, formació a mida i acompanyament a la inserció laboral.

Característiques del Programa:

El Projecte Singulars “Jove: Al Baix tu decideixes!”, està coordinat pel consell comarcal del Baix Llobregat i gestionat per un conjunt d’ajuntaments de la comarca.

Atén a 220 joves del territori, desenvolupant itineraris ocupacionals amb accions d’orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels, el projecte està adreçat a 20 joves menors de 30 anys residents al municipi o derivats d’altres punts d’atenció de la comarca, que es troben en situació d’atur, amb l’objectiu de millorar les seves possibilitats d’incorporació en el mercat de treball o de millora de l’ocupació.

La finalitat del projecte és, per tant, contribuir a la millora de l’ocupabilitat juvenil desenvolupant un itinerari en tres fases:

1. Orientació laboral i formativa

El personal tècnic que tutoritza als i les joves ofereix un procés de guia, acompanyament i ajuda en la presa de decisions en tot allò que fa referència a la recerca de feina i en l’itinerari formatiu i/o laboral que decideix l’usuari i que contribueix en la millorar de la seva ocupabilitat.

2. Formació professionalitzadora

Amb l’objectiu de complementar les competències tècniques i professionals presentades, i millorar així l’ocupabilitat dels usuaris del programa. Les especialitats formatives desenvolupades a Castelldefels han estat seleccionades pel fet que al nostre territori existeix un gran nombre d’empreses de serveis que requereixen perfils professionals d’aquests sectors

3. Acompanyament a la inserció laboral

Es facilitarà un acompanyament en l’entrada de la persona jove al mercat de treball, seguint el pla de treball i respectant l’objectiu laboral marcat en el moment d’entrada al programa.

Dirigit a:
  • Joves d’entre 18 i 29 anys (preferentment)
  • En situació d’atur (inscrits al SOC com a demandants d’ocupació)
  • En actiu (inscrits al SOC com a millora d‘ocupació)
  • Inscrits al Sistema de Garantia Juvenil
  • Motivació per formar-se i trobar una feina
Pla de Treball i Itinerari ocupacional:
+ informació:
Maria-Moya-La-Guaita
Maria Moya

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575 Ext. 722

Si bé cada procés d’orientació és única, existeixen certes etapes a transitar per cada persona jove participant al programa:

  1. Acollida, orientació i diagnòstic ocupacional (autoconeixement, exploració d’interessos i motivacions, definició de l’objectiu laboral)
  2. Disseny del pla de treball o itinerari ocupacional
  3. Execució del pla de treball

Durant tot el procés es duu a terme un assessorament individualitzat, acompanyament en la recerca d’ocupació i es facilita informació laboral.

Per a continuar amb el pla de treball dissenyat amb la persona jove, s’ofereixen dos formacions professionalitzadores:

  • Atenció al client i activitats administratives

  • Marketing Digital

Treballarem de manera coordinada amb les associacions empresarials d’AEBALL i PIMEC per a que les persones joves participants tinguin opció real d’inserció laboral.

En aquest moment, i mitjançant estratègies de prospecció empresarial, es fa una valoració i anàlisi del teixit empresarial del territori. Abans, però, es tenen en compte els perfils professionals de les persones joves participants i la formació professionalitzadora realitzada en el marc del programa. Aquesta recerca d’empreses està determinada per l’itinerari preestablert per a cada persona jove i té en compte els seus interessos i motivacions.

Gràcies a la intermediació laboral es posarà en contacte a l’empresa, que ofereix oportunitats laborals, amb la persona jove participant al programa.

En alguns casos, l’objectiu no serà tant la incorporació del joves a una feina, sinó el retorn al sistema educatiu reglat.

Pla de Treball i Itinerari ocupacional:

S’organitzaran visites a empreses i també es podran realitzar activitats socials, culturals i/o cíviques, en relació amb la millora de l’ocupabilitat de les persones joves participants.

En el marc del programa es poden fer dos tipus de sortides i activitats fora de l’entitat: les visites a l’entorn productiu i les activitats socials, culturals i cíviques. Les sortides han d’estar relacionades amb l’execució del projecte.

La Formació:

Atenció al client i activitats administratives

Conèixer i aprendre a realitzar les operacions de recepció i atenció al públic o client, i de suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern. Fer-ho amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics.

Màrqueting Digital

Dotar l’alumnat dels coneixements per al desenvolupament de plans de màrqueting. Fer-ho adquirint els coneixements sobre les diferents eines de comunicació digital i aprenent el seu funcionament i les seves possibilitats per poder decidir la més adequada a l’estratègia empresarial.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, d’acord amb el Programa: Projectes Singulars: Jove, al Baix tu decideixes!, coordinat pel Consell Comarcal; i regulat per l’Ordre ORDRE TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars; i la Resolució RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Back To Top
X