skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa SINGULARS:

Reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals dels/les joves menors de 30 anys en situació d’atur, per ampliar les seves possibilitats d’accés al mercat laboral; proporcionant-los, entre d’altres, orientació i assessorament professional, formació a mida i acompanyament a la inserció laboral.

Característiques del Programa:

El Projecte Singulars està coordinat pel consell comarcal del Baix Llobregat i gestionat per un conjunt d’ajuntaments de la comarca.

Atén a 220 joves del territori, desenvolupant itineraris ocupacionals amb accions d’orientació, formació i acompanyament a la inserció laboral.

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels, el projecte està adreçat a 20 joves menors de 30 anys residents al municipi o derivats d’altres punts d’atenció de la comarca, que es troben en situació d’atur, amb l’objectiu de millorar les seves possibilitats d’incorporació en el mercat de treball o de millora de l’ocupació.

La finalitat del projecte és, per tant, contribuir a la millora de l’ocupabilitat juvenil desenvolupant un itinerari en tres fases:

1. Orientació laboral i formativa

El personal tècnic que tutoritza als i les joves ofereix un procés de guia, acompanyament i ajuda en la presa de decisions en tot allò que fa referència a la recerca de feina i en l’itinerari formatiu i/o laboral que decideix l’usuari i que contribueix en la millorar de la seva ocupabilitat.

2. Formació professionalitzadora

Amb l’objectiu de complementar les competències tècniques i professionals presentades, i millorar així l’ocupabilitat dels usuaris del programa. Les especialitats formatives desenvolupades a Castelldefels han estat seleccionades pel fet que al nostre territori existeix un gran nombre d’empreses de serveis que requereixen perfils professionals d’aquests sectors

3. Acompanyament a la inserció laboral

Es facilitarà un acompanyament en l’entrada de la persona jove al mercat de treball, seguint el pla de treball i respectant l’objectiu laboral marcat en el moment d’entrada al programa.

Dirigit a:
 • Joves d’entre 18 i 29 anys (preferentment)
 • En situació d’atur (inscrits al SOC com a demandants d’ocupació)
 • En actiu (inscrits al SOC com a millora d‘ocupació)
 • Inscrits al Sistema de Garantia Juvenil
 • Motivació per formar-se i trobar una feina
Pla de Treball i Itinerari ocupacional:
+ informació:
Maria-Moya-La-Guaita
Maria Moya

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575 Ext. 722

Si bé cada procés d’orientació és única, existeixen certes etapes a transitar per cada persona jove participant al programa:

 1. Acollida, orientació i diagnòstic ocupacional (autoconeixement, exploració d’interessos i motivacions, definició de l’objectiu laboral)
 2. Disseny del pla de treball o itinerari ocupacional
 3. Execució del pla de treball

Durant tot el procés es duu a terme un assessorament individualitzat, acompanyament en la recerca d’ocupació i es facilita informació laboral.

Per a continuar amb el pla de treball dissenyat amb la persona jove, s’ofereixen dos formacions professionalitzadores:

 • Curs de Màrqueting i Comunicació Digital

 • Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Treballarem de manera coordinada amb les associacions empresarials d’AEBALL i PIMEC per a que les persones joves participants tinguin opció real d’inserció laboral.

En aquest moment, i mitjançant estratègies de prospecció empresarial, es fa una valoració i anàlisi del teixit empresarial del territori. Abans, però, es tenen en compte els perfils professionals de les persones joves participants i la formació professionalitzadora realitzada en el marc del programa. Aquesta recerca d’empreses està determinada per l’itinerari preestablert per a cada persona jove i té en compte els seus interessos i motivacions.

Gràcies a la intermediació laboral es posarà en contacte a l’empresa, que ofereix oportunitats laborals, amb la persona jove participant al programa.

Aquest procés d’acompanyament a la inserció i possibilitats de contractació, un cop finalitzat el període formatiu, consistent en una relació laboral de durada mínima de 6 mesos mitjançant un contracte de treball de qualsevol modalitat d’acord amb la normativa laboral vigent i, prioritàriament, al 100% de la jornada, amb la línia 2 de subvencions per a la contractació de joves participants de Projecte Singulars, i amb la qual l’empresa té la possibilitat de rebre una quantitat econòmica regulada al programa.

En alguns casos, l’objectiu no serà tant la incorporació del joves a una feina, sinó el retorn al sistema educatiu reglat.

Amb l’objectiu de permetre a l’alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, i alhora afavorir l’adquisició de competències que el prepari per a l’exercici d’activitats professionals.

S’organitzaran visites a empreses i també es podran realitzar activitats socials, culturals i/o cíviques, en relació amb la millora de l’ocupabilitat de les persones joves participants.

En el marc del programa es poden fer dos tipus de sortides i activitats fora de l’entitat: les visites a l’entorn productiu i les activitats socials, culturals i cíviques. Les sortides han d’estar relacionades amb l’execució del projecte.

La Formació:

Màrqueting i Comunicació Digital

Objectiu del Curs:

Identificar els conceptes fonamentals del màrqueting estratègic per a determinar el segment de mercat en el qual es posiciona un producte i elaborar un pla de màrqueting que permeti a l’empresa créixer i destacar enfront dels seus consumidors, tenint sempre en ment les necessitats de l’usuari.

Desenvolupar habilitats per a la gestió de xarxes socials a nivell empresarial, utilitzant les eines disponibles per a la gestió i generació d’informes de resultats. Desenvolupar habilitats per a aconseguir el posicionament en cercadors de pàgines web corporatives, així com realitzar i analitzar campanyes de màrqueting digital.

Comprendre la informació que reporta Google Analytics, saber utilitzar-la i conèixer millor el funcionament d’un negoci en línia. Instal·lar, configurar, afegir contingut i personalitzar l’aparença de Sistemes Gestors de Contingut (*CMS) i Sistemes de E-commerce, així com de la seva integració.

Sortides Professionals:

 • Digital Content Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Brand Manager Specialist
 • Community Manager
 • Social Media Manager
 • Especialista SEO/SEM
 • Especialista en Email Marketing
 • Web designer
 • Digital Analyst
 • E-commerce specialist

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Objectiu del Curs:

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

Sortides Professionals:

 • Operadors/ores de central telefònica
 • Teleoperadors/ores
 • Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general
 • Empleats/ades de finestreta de correus
 • Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència
 • Ordenances
 • Taquillers/Taquilleres
 • Auxiliar de serveis generals
 • Auxiliar d’oficina
 • Auxiliar d’arxiu
 • Auxiliar d’informació

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil”. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.

Back To Top
X