skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Smart City Castelldefels: Arrenca El Pla Estratègic

Smart City Castelldefels: Arrenca el pla estratègic

Castelldefels posa en marxa un pla estratègic per identificar les potencialitats de la ciutat al mapa de les Ciutats Intel·ligents.

En paral·lel a les tasques internes que l’Ajuntament està desenvolupant, es vol fer una consulta ciutadana sobre una sèrie de qüestions a la ciutadania perquè aquesta aporti el seu punt de vista.

Es tracta d’un projecte d’identificació i elaboració d’una guia de les accions i del model organitzatiu que han de dur al municipi cap a un nou model de ciutat en un horitzó a 8 anys.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’OCupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors y experimentals

En aquest sentit es fa imprescindible que els actors socioeconòmics s’anticipin i s’adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món de la feina i de l’economia.

Possiblement, la més gran de les transformacions a què s’estan enfrontant actualment les pimes i la ciutadania dels nostres territoris és la impulsada per la revolució digital, la quarta revolució industrial i la seva afectació als models productius, organitzatius, d’hàbits de consum i expectatives de ciutadans envers la seva ciutat.

En el marc d’aquest conjunt de transformacions, la ciutat de Castelldefels vol preparar-se per oferir a la seva ciutadania una millor qualitat de vida a través d’un conjunt de serveis, infraestructures, comunicacions, capital humà i inversió social que convisqui de forma harmònica amb un desenvolupament econòmic sostenible i recolzant-se en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

L’objectiu general del Pla Estratègic Castelldefels, Smart City és convertir el municipi en un territori intel·ligent de referència internacional, que aprofiti l’ús de la tecnologia i la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora, en definitiva, implantar una estratègia de ciutat intel·ligent en el municipi.

Smart City Castelldefels: Fases del projecte.

 • Fase 0: Organització del projecte
 • Fase 1: Anàlisi de la situació actual
 • Fase 2: Definició del Model Castelldefels
 • Fase 3: Pla d’Acció
 • Fase 4: Model de governança
 • Fase 5: Comunicació

En resum, la ciutat de Castelldefels està fent una aposta per esdevenir una ciutat intel·ligent, entenent com a tal una ciutat que utilitza les dades, la informació i les TIC estratègicament i operativament per:

 • Proporcionar millors serveis a la ciutadania
 • Oferir serveis de forma més eficient i de més qualitat
 • Gestionar i optimitzar les infraestructures actuals, i planificar sota criteris d’eficiència i sostenibilitat de nou disseny
 • Facilitar la presa de decisions mitjançant el monitoratge, la mesura, l’automatització i la interacció contínua.
 • Desenvolupar nous nivells de col·laboració intersectorial entre els diferents agents
 • Implicar la ciutadania i la seva participació activa en el desenvolupament de la ciutat

Aquest article va aparèixer publicat primer a elcastell.org

Back To Top
X