skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Subvencions contractacio i autoocupacio Castelldefels

Subvencions de fins a 10.000€ per fomentar l’autoocupació i noves contractacions

Subvencions de fins a 10.000 euros per a noves contractaccions i persones autònomes. Això és el que l’Ajuntament de Castelldefels, a través de l’Àrea de Promoció econòmica i foment de l’ocupació, La Guaita, ha activat: dues noves línies de subvenció per fomentar l’autoocupació i les noves contractacions de persones en atur i empadronades a Castelldefels.

L’objectiu és fomentar la creació d’iniciatives econòmiques i donar suport a l’activitat dels autònoms, comerços i empreses ja creades que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 31 d’octubre de 2022.

La primera de les línies, destinada al foment de l’autoocupació, està adreçada a persones que realitzin una activitat econòmica i que s’hagin donat d’alta com a persones treballadores autònomes entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022.

També és condició indispensable no haver estat donat d’alta com a autònom o mutualista en els darrers 6 mesos abans de l’actual alta i que l’activitat econòmica sigui desenvolupada a la nostra ciutat.

L’import d’aquesta línia de subvenció és de 2000€ que es poden incrementar en un 10% si la persona emprenedora és una dona i en un altre 10% si la persona té alguna diversitat funcional superior al 33%.

Subvencions de fins a 10.000€ a noves contractacions

La segona línia de subvenció municipal té com a objectiu el foment de noves contractacions. Com en el cas de la primera línia, és requisit que siguin persones físiques i/o jurídiques amb centre de treball a Castelldefels, que formalitzin contractes de treball entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 d’octubre de 2022 i que la persona contractada estigués en atur i empadronada a Castelldefels abans de la contractació.

Si la persona contractada portava entre 3 i 6 mesos en atur, la subvenció serà del 50 % del que es detalla a continuació i si portava més de 6 mesos, la subvenció serà del 100%.

En el cas d’aquesta línia de subvenció destinada a noves contractacions, l’import màxim serà de 10.000€ per empresa o grup empresarial.

Més concretament, si la persona contractada té menys de 45 anys, l’import subvencionable serà de 600 euros al mes per jornada complerta i fins a un màxim de 3.600 euros.

I si la persona contractada té 45 anys o més, l’import serà de 800 euros al mes per jornada complerta i fins a un màxim de 4.800 euros. Com en el cas anterior, hi haurà una bonificació del 10% si la persona contractada és una dona, i el mateix si presenta una diversitat funcional superior al 33%.

Quina documentació caldrà presentar?

Línia A: Foment de l’autoocupació:

 • Imprès de sol·licitud
 • Document d’alta censal de l’activitat, model 036/037 Hisenda
 • Llicència municipal d’obertura a nom de la persona física o jurídica titular de l’alta de l’activitat a Hisenda, quan aquesta sigui exigible
 • Informe de Vida Laboral de la persona a subvencionar
 • Document d’alta d’autònoms o del col·legi professional
 • Document administratiu acreditatiu del grau de discapacitat, si s’escau

Línia B: Foment de noves contractacions:

 • Imprès de sol·licitud
 • Document d’alta censal de l’activitat, model 036/037 Hisenda
 • Llicència municipal d’obertura a nom de la persona física o jurídica titular de l’alta de l’activitat a Hisenda, quan aquesta sigui exigible .
 • Informe de Vida Laboral de la persona a subvencionar.
 • Contracte laboral de la persona contractada.
 • Document administratiu acreditatiu del grau de discapacitat, si s’escau

En quins supòsits no es podrà accedir a aquestes noves línies de subvenció?

 • Les persones donades d’alta en el RETA com Autònoms Col·laboradors (exclosos de la línia A).
 • Les contractacions fetes per empreses que formin part d’un grup empresarial amb el mateix administrador o consell administrador i que realitzen contractes laborals a persones ja contractades anteriorment per una altra empresa del mateix grup (exclosos de línia B).
 • No seran subvencionables les contractacions efectuades per Empreses de Treball Temporal (exclosos de línia B).

D’altra banda, aquesta subvenció tampoc serà compatible amb les rebudes a través de programes realitzats en el marc de les polítiques actives subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X