skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Torna La Formació Per A Persones Emprenedores De La Guaita

Torna la formació per a persones emprenedores de la Guaita

La formació per a persones emprenedores torna a la Guaita en modalitat online. Serà al març, que serà el mes de l’emprenedoria a La Guaita perquè hem dissenyat per a llavors dos cursos específicament adreçats a persones emprenedores amb tot allò que convé saber abans d’emprendre.

El primer d’ells és un itinerari per diferents aspectes bàsics per a la figura de l’emprenedor, és a dir, per a qualsevol persona que tingui una idea de negoci o vulgui desenvolupar un projecte empresarial. I el segon és un curs pràctic de fiscalitat per a autònoms.

Les formacions seran online i es desenvoluparan en un horari, però estaran disponibles posteriorment. Una vegada realitzada la inscripció rebreu les instruccions i claus d’accés a la plataforma.

Ambdues formacions formen part del programa formatiu de l’ Escola d’ Emprenedoria, un dels molts serveis que La Guaita posa gratuïtament a disposició de les persones emprenedores de Castelldefels.

Quins temes toca la formació per a persones emprenedores?

Aquest itinerari formatiu està compost per 6 mòduls temàtics (6 sessions virtuals de tres hores cadascuna) a través dels quals volem guiar a les persones emprenedores per a enfocar millor els seus projectes empresarials desenvolupant-los amb uns mínims de viabilitat.

L’objectiu és obtenir els coneixements i bases fonamentals que tot projecte d’emprenedoria ha d’abordar, partint de l’anàlisi de la viabilitat de la idea i seguint per cadascuna de les principals parts d’un pla d’ empresa, com la importància de la presència a la xarxa:

  • La idea i el model de negoci
  • L’estudi de mercat i la planificació comercial
  • Tècniques de venda
  • Màrqueting Digital I
  • Màrqueting Digital II
  • La planificació econòmica i financera

Curs pràctic de Fiscalitat per a autònoms amb Contasimple

Per a qualsevol negoci, sens dubte, una de les claus fonamentals per a la seva continuïtat serà saber gestionar-lo bé econòmicament. Per això al programa de formació per a persones emprenedores de la Guaita dediquem un bloc específic a la fiscalitat per a autònoms amb Contasimple.

Serà un curs eminentment pràctic. Una vegada recollida la teoria sobre les obligacions registrals i fiscals d’un treballador autònom que tributi per Estimació Directa Simplificada, l’alumne es registrarà al programa Contasimple i aprendrà a utilitzar les seves funcions més bàsiques.

Es tracta d’ una aplicació web molt útil per a la gestió del dia a dia dels empresaris individuals (autònoms) en la qual es poden portar tots els llibres de registre d’obligat compliment, així com per a d’altres funcionalitats bàsiques (crear i registrar factures, registrar béns d’ inversió, fiscalitat, presentació d’ impostos, etcètera).

Cal destacar que aquest curs està enfocat a qualsevol persona que vulgui desenvolupar o desenvolupi una activitat sota la forma jurídica del treballador autònom, és a dir, empresaris individuals que tributin per Estimació Directa Simplificada (no per a aquells que van per mòduls), ja que ContaSimple no està pensada per a la comptabilitat de societats mercantils (SL, SA o Cooperatives).

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X