skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Ajut Econòmic Empreses De Castelldefels: Encara Sou A Temps!

Ajut econòmic empreses de Castelldefels: encara sou a temps!

Més de 150 petits negocis de Castelldefels hauran cobrat a finals d’aquest mes la subvenció municipal de 500 euros amb què l’Ajuntament contribueix a fer més suportable la inactivitat imposada aquests darrers mesos per frenar contagis.

Ajut econòmic empreses de Castelldefels: Hores d’ara, des de La Guaita s’han gestionat 430 sol·licituds de subvenció i s’han atorgat 145 subvencions, el que correspon a un import de 72.500,00€

Les subvencions municipals les examina i concedeix l’oficina virtual d’atenció a petites empreses i autònoms creada per l’Ajuntament a l’inici de la crisi sanitària. Pel que fa a la dotació pressupostària, de 500.000 euros, hores d’ara aquest servei té marge per a concedir-ne unes sis-centes més.

Si fina ara tota la tramitació havia estat telemàtica, amb el final de l’estat d’alarma, mitjançant cita prèvia, ara ja hi ha atenció presencial tant a l’OAC, on poden presentar la seva sol·licitud, com a La Guaita si necessiten assessorament o informació prèvia.

Encara sou a temps: coneix els requisits per rebre la subvenció:

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les empreses de Castelldefels (persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica) que:

  • Han facturat menys d’1 milió d’euros en l’exercici de l’any 2019,
  • Tenen un màxim de 10 empleats en còmput total.
  • Tenen un local comercial obert al públic
  • Han vist afectada la seva activitat econòmica pel tancament obligatori, a causa del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen.

En la data de la sol·licitud, hauran de reunir els requisits que estableix la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d’una subvenció.

El període de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació en el BOPB d’aquesta convocatòria i fins al dia 30/09/2020 o fins a esgotar el pressupost anual.

Accés al tràmit

Back To Top
X