skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
El Servei Reempresa Es Reactiva Arran La Crisi Econòmica Derivada De La Covid19

El servei Reempresa es reactiva arran la crisi econòmica derivada de la Covid19

El Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels ha detectat un augment de les sol·licituds del servei Reempresa en els darrers mesos. Especialment en temps de crisi econòmica, aquest model d’emprenedoria permet la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament, a través d’un relleu en la propietat i direcció.

Reempresa és un mercat de transmissió d’empreses que té per objectiu evitar el tancament de negocis viables per motius econòmics. Així, aquest servei permet mantenir l’empresa en funcionament salvaguardant les instal·lacions, els clients i proveïdors i els llocs de treball. D’aquesta manera, la transacció possibilita a la persona (re)emprenedora engegar un negoci sense haver de partir de zero, prenent el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar amb l’activitat. De la seva banda, la persona cedent i antiga propietària aconsegueix  rendibilitzar el negoci que vol deixar per diferents motius (jubilació, canvi de domicili o altres raons personals) venent-lo, alhora que es dóna valor a tota la història i especialment a l’esforç invertit en la creació i creixement de l’empresa, negoci o comerç.

En què es diferencia la reempresa del traspàs de negocis? 

Reempresa va molt més enllà del conegut “traspàs” de negocis de tota la vida. La principal diferència i valor afegit és que ofereix assessorament tècnic i suport gratuït durant tot el procés de cessió de béns per ambdúes parts, a més de facilitar el contacte entre persones cedents i reemprenedores.

Beneficis per a cedents:

  • Estudi de l’empresa i valoració del patrimoni empresarial
  • Elaboració de l’oferta i el pla de cessió del negoci
  • Cerca de compradors/es potencials
  • Negociació en la venda
  • Redacció de la documentació oficial en el procés de transmissió

Per a les persones reemprenedores:

  • Estudi de la proposta de cessió i assessorament en la cerca de finançament
  • Elaboració del pla de reempresa i definició del projecte
  • Transferència del coneixement del cedent i suport durant les primeres passes un cop finalitzada la transmissió del negoci.

Podeu consultar l’oferta actual de negocis en traspàs clickant aquí.

L’any 2019 es van salvar més de 600 empreses gràcies al Reempresa

Segons dades de Reempresa, l’any passat es va evitar el tancament de concretament 623 empreses i la pèrdua de més de 1.650 llocs de treball a Catalunya. Arran la crisi econòmica derivada de la Covid19, les demandes d’aquest servei s’han vist incrementades en els darrers mesos. De fet, aquest servei es va posar en marxa durant la darrera crisi econòmica de 2011, quan es va detectar que molts negocis no tancaven per problemes de vendes sinó per falta de relleu, mentre l’atur rondava el 23%. D’aquesta manera, Reempresa es va convertir en una oportunitat per a moltes noves i nous emprenedors. Ara, tot i els dubtes i incerteses generades per la conjuntura actual, són moltes les persones que estan optant actualment per aquesta via al facilitar la compra/venda d’un negoci en funcionament.

Back To Top
X