skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
subvenció municipal per empreses

Obert el termini per optar a la línia d’ajuts municipal

Si sou una empresa, pime, comerciant o persona autònoma de Castelldefels i compliu els requisits establerts per a optar a la línia d’ajuts activada per l’Ajuntament de Castelldefels per a l’economia local (500.000€), ja podeu iniciar el tràmit aquí.

Després de l’aprovació i publicació al BOPB, el període de presentació de les sol·licituds serà fins al dia 30/09/2020 o fins a esgotar el pressupost anual.

Necessitareu un certificat digital:

El tràmit de sol·licitud es farà de manera telemàtica (especialment donada la situació actual).

El certificat digital (o electrònic) és un arxiu electrònic que incorpora les dades d’identificació del seu titular.

Mitjançant aquest arxiu encriptat (instal·lable al vostre ordinador) es poden realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques. A més d’identificar la persona titular, permet signar documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

El certificat digital ha de ser emès per una autoritat qualificada de certificació. Entre les quals en podem trobar:

 • L’idCAT (del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya). Aquest el podeu aconseguir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castelldefels. Però, davant la situació actual, hi ha a possibilitat de treure’s el IdCAT mòbil, que es pot obtenir sense presència a les oficines.
 • CERES-FNMT. De la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es un dels principals organismes a nivell estatal. A la web disposeu d’informació clara per obtenir-lo (fixeu-vos en l’avís pel COVID-19).
 • El DNI electrònic és una de les alternatives, però poc recomanable donat que necessiteu instal·lar un dispositiu electrònic al vostre ordinador. Es tracta del vostre propi DNI, que disposa un xip d’identificació electrònica. Però per poder utilitzar-ho necessiteu tenir en compte uns determinats aspectes tècnics.
 • L’alternativa estatal per presentació de tràmits telemàtics és el sistema Cl@ve PIN.

Tant aquesta subvenció, com tota aquella informació relativa a la crisi econòmica del Covid-19, es gestiona des de l’ Oficina Virtual creada expressament com a canal d’atenció, assessorament personalitzat i suport a comerços, autònoms i activitats de serveis de Castelldefels en aquests moments complicats per al teixit econòmic local.

Quina documentació haureu d’adjuntar?

Mitjançant el tràmit telemàtic, caldrà adjuntar la documentació següent:

 • Sol·licitud subvenció 2020-Covid19, que haurà de ser signada electrònicament i després adjuntat en el tràmit telemàtic.
 • Declaració Censal d’alta de l’activitat (Model 037 o 036 d’Hisenda).
 • Llicència municipal d’obertura.
 • Documents (factures i acreditació de l’pagament) que acreditin la despesa efectuada objecte de subvenció (veure article 15 de les bases). Per a acreditar els 500 € de despesa, es computaran les bases imposables de les factures amb data a partir de l’1 de març de 2020.
 • Si teniu treballadors: Relació nominal de treballadors del mes de gener o febrer (model TC2 de la Seguretat Social).

El procediment d’anàlisi de les sol·licituds serà per estricte ordre d’entrada.

Els requisits:

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les empreses de Castelldefels (persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica) que:

 • Han facturat menys d’1 milió d’euros en l’exercici de l’any 2019,
 • Tenen un màxim de 10 empleats en còmput total.
 • Tenen un local comercial obert al públic
 • Han vist afectada la seva activitat econòmica pel tancament obligatori, a causa del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen.

Altres mesures econòmiques

La creació d’aquesta oficina virtual és una de les mesures que ha activat l’Ajuntament de Castelldefels per donar suport al teixit econòmic del nostre municipi, afectat per les mesures adoptades arran la crisi sanitària del coronavirus amb l’objectiu de frenar la propagació de la pandèmia.

Altres són la modificació del calendari fiscal o la suspensió temporal del cobrament de serveis municipals.  A part, s’ha agilitzat el pagament a proveïdors i s’ha aprovat una moratòria per als lloguers comercials que cobra l’Ajuntament. Així, els arrendataris de locals, oficines i places d’aparcament de propietat municipal poden sol·licitar l’ajornament de les quotes fins a tres mesos.

Back To Top
X