skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Oberta la convocatòria d’ajuts a empreses, autònoms i cooperatives per a la contractació de menors de 30 anys

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinarà un total de 125 milions d’euros que permetran l’ocupabilitat de més de 7.000 persones joves desocupades, amb contractes d’un any de duració i jornada completa en modalitat de pràctiques o de contracte laboral ordinari.

El SOC inicia un nou programa de foment de la contractació que té per objectiu reduir les xifres d’atur juvenil, generant ocupació de qualitat. D’aquesta manera es pretén, per una banda, oferir una primera experiència laboral als més joves i, per l’altra, ajudar les empreses a reactivar-se després de la crisi de la Covid-19 i poder així créixer amb talent jove.

Del pressupost total del programa de 125 milions d’euros, la meitat (62,5 milions) es destinaran a subvencionar contractes en pràctiques per a joves amb titulació universitària, de cicle formatiu de grau mitjà, superior o equivalents, o amb certificats de professionalitat. L’altra meitat es destinarà a subvencionar contractes laborals ordinaris per a joves que no poden subscriure’s a la modalitat de contractació en pràctiques.

Si soc una empresa, quins són els requisits per a poder beneficiar-me del programa?

Les empreses interessades a participar en el programa hauran de complir les següents característiques:

  • Ser una empresa, autònom o cooperativa de treball associat amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Formalitzar amb el treballador un contracte laboral d’un mínim de 12 mesos i a jornada completa.
  • El nombre de contractes subvencionats no pot ser superior a cinc ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat contractant.
  • En el cas d’una persona física o jurídica que tingui fins a una persona contractada, pot sol·licitar la subvenció per a un contracte.

Quins han de ser els requisits dels candidats per a poder ser contractats?

Els requisits que han de complir els possibles candidats per a poder ser contractats serien els següents:

  • Tenir entre 16 i 29 anys.
  • Estar inscrit al SOC com a demandant d’ocupació (DONO).
  • En el cas dels contractes en pràctiques, acreditar la possessió d’un títol universitari, FP de grau mitjà, superior o equivalents, o certificat de professionalitat.
  • En aquest cas, s’han de complir a més els requisits específics que exigeix la contractació en pràctiques.

Quantia i data límit de les subvencions

  • L’ajut és de 17.684 euros per cada jove contractat.
  • El contracte es pot formalitzar des d’un mes abans de la publicació de la convocatòria al DOGC (és a dir, des del 30 de novembre de 2021) i fins al 28 de febrer de 2022.

Les empreses, autònoms i cooperatives de treball associat interessades poden presentar les sol·licituds fins al 31 de març de 2022 a través de l’espai Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya o al Canal Empresa, buscant “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.

+ INFORMACIÓ:

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X