skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

S’obre la convocatòria de subvencions a empreses per a contractar persones majors de 30 anys (CONT30IMES)

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) destinarà un total de 39 milions d’euros del Fons Europeu REACT-EU que facilitaran l’ocupabilitat de persones en situació d’atur de 30 anys o més, amb contractes d’un mínim de 12 mesos de durabilitat i en modalitat de jornada completa.

Per a fer front a la crisi de la Covid-19, la Comissió Europea ha creat el fons per a la Recuperació per la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-EU), dotat amb 47.500 milions d’euros pel període 2020-2022 que es posen a disposició del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Un dels objectius principals del fons REACT-EU és crear nous llocs de treball, en particular per a persones en situació de vulnerabilitat.

En aquest context, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per a la contractació de persones aturades de 30 anys i més (CONT30IMES), adreçades a persones físiques i jurídiques privades. Una mesura ocupacional que s’emmarca dins de l’àmbit de la promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic local, previst en la cartera de serveis del SOC. El pressupost total del programa CONT30IMES és de 39 milions d’euros.

Si soc una empresa, quins són els requisits per a poder-me beneficiar del programa?

Les empreses interessades a participar en el programa CONT30IMES hauran de complir les següents característiques:

  • Persones o entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Formalitzar amb el treballador un contracte indefinit o temporal amb una durada mínima de 12 mesos.
  • La jornada laboral ha de ser a temps complet i el centre de treball ha d’estar ubicat a Catalunya.
  • El nombre de contractes subvencionats, tant per a persona física com per a entitat beneficiària, no pot ser superior a cinc, sense contemplar substitucions en el cas de baixes prematures dels contractats.

Quins han de ser els requisits dels candidats per a poder ser contractats?

Els requisits que han de complir els possibles candidats per a poder ser contractats serien els següents:

  • Persones en situació de desocupació de 45 anys o més.
  • Persones desocupades de 30 anys i més, si són dones, o persones desocupades de llarga durada.
  • Inscrites com a demandants d’ocupació (DONO) i amb capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la signatura.

Terminis i procediment de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2022 a les 9:00 hores i finalitza el dia 31 de maig de 2022 a les 15:00 hores. Les persones o entitats sol·licitants disposaran d’un termini de presentació de sol·licituds de dos mesos des de la data d’inici del contracte de treball.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament per mitjans telemàtics, acompanyats de la documentació requerida que s’especifica a les bases reguladores de l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre.

S’hauran de presentar segons els models normalitzats i seguint les indicacions que estan disponibles a l’apartat Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya o al Canal Empresa, concretament buscant “Foment de l’ocupació i la contractació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya” en el cercador de tràmits.

+ INFORMACIÓ:

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X