skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Nova Convocatòria De Plans D’ocupació Per A La Contractació De Persones En Situació D’atur

Nova convocatòria de plans d’ocupació per a la contractació de persones en situació d’atur

Es preveu crear una borsa de treball per a noves contractacions de plans d’Ocupació per a la contractació de persones desocupades durant tot l’any 2021. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 d’octubre.

L’Ajuntament posa en marxa un nou procés de selecció de personal per a la contractació de persones aturades prioritàriament de Castelldefels mitjançant plans d’ocupació. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de d’octubre.

En aquest procés de selecció es preveu crear una borsa de treball per a les noves contractacions que es puguin produir durant tot l’any 2021.

Les contractacions de persones aturades seran durant un període 6, 9 ó 12 mesos, en funció de les necessitats dels serveis a través de diversos plans d’ocupació impulsats per La Guaita, el Centre de Promoció Econòmica i Foment a l’Ocupació local.

Quins perfils professionals es busquen?

Els possibles perfils professionals que es preveu al llarg de l’any son:

 • Auxiliars administratius/ves.
 • Auxiliars tècnics adscrits a diferents departaments.
 • Peons i personal de manteniment, neteja i jardineria.
 • Paletes/Oficials.
 • Agent cívics, informadors, enquestadors.
 • Personal de manteniment de platges.
 • Auxiliar de serveis.

Aquestes contractacions tenen un objectiu social orientat a interrompre períodes llargs d’inactivitat laboral de les persones aturades prioritàriament de Castelldefels així com oferir la possibilitat, a les persones que resultin seleccionades, de millorar la seva ocupabilitat incorporant al els seus currículums experiència laboral en diferents àmbits.

Per al finançament d’aquestes contractacions comptem amb la col·laboració d l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Diputació de Barcelona mitjançant els seus corresponents programes de suport i foment a l’ocupació.

Quins són els requisits?

Per poder participar en el procés de selecció és imprescindible reunir els següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, de qualsevol país de la UE, o bé amb permís de treball vigent.
 • Haver complert els 16 anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa en la data d’aprovació de les presents bases.
 • Trobar-se en situació d’atur i en recerca activa de feina en el moment de formular la sol·licitud. Demostrable mitjançant inscripció al SOC i informe de vida laboral.
 • No haver estat contractat mitjançant plans d’ocupació en els últims 18 mesos.
 • Complir amb els requeriments de formació i experiència mínim establerts per a cada lloc de treball.

Com puc presentar la meva sol·licitud?

 • OAC (edifici de l’ajuntamet), Pl Esglesia num1 (Dilluns a divendres de 9 a 11h)
 • La Guaita, Carretera de la Sentiu num 1 (Dilluns a divendres de 12 a 14h.)
 • Telemàticament
Back To Top
X