skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Jove: Tu Decideixes!: Castelldefels Reactiva El Projecte Singulars

Jove: Tu decideixes!: Castelldefels reactiva el Projecte Singulars

Des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació orientarem i formarem a 15 joves d’entre 18 i 29 anys en situació d’atur o en actiu, residents a Castelldefels o derivats d’altres punts d’atenció de la comarca, amb l’objectiu de millorar les seves possibilitats d’incorporació en el mercat de treball.

La Guaita posa en marxa nova convocatòria de Projecte Singulars, subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Una actuació supramunicipal amb altres municipis del Baix Llobregat i amb la Coordinació del Consell Comarcal consistent en crear un conjunt de punts d’atenció per la Comarca acollits als centres municipals d’ocupació dels ajuntaments participants.

El projecte desenvolupa un itinerari ocupacional, dirigit a joves menors de 30 anys, en situació d’atur i inscrits a la Garantia Juvenil, o en actiu, buscant la millora de la seva l’ocupabilitat, inserció laboral i/o retorn al sistema educatiu.

Què ofereix el Projecte Singulars?

  • FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I TRANSVERSAL
  • PRÀCTIQUES EN EMPRESA
  • TUTORIES ORIENTACIÓ / ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL
  • POSSIBILITAT CONTRACTE DE TREBALL (LÍNIA 2 DE SUBVENCIÓ PER EMPRESES)

La Formació professionalitzadora aquest any es realitzarà de manera virtual i tindrà l’objectiu de complementar les competències tècniques i professionals presentades, i millorar així la ocupabilitat. Les especialitats formatives i laborals desenvolupades a Castelldefels seran:

  • Màrqueting i Comunicació Digital
  • Administració i recepció en l’àmbit sociosanitari i gestió de trucades de teleassistència

El personal tècnic que tutoritzarà als i les joves oferirà un acompanyament en el seu procés d’anàlisis i pressa de decisions de l’itinerari formatiu i/o laboral que decideixi. Es facilitarà un acompanyament en l’entrada de la persona jove al mercat de treball, seguint el pla de treball i respectant l’objectiu laboral marcat en el moment d’entrada al programa.

Algunes de les sessions informatives, tallers, tutories i realització d’exàmens es realitzaran de manera presencial al Centre de Suport a l’Economia, La Guaita.

Quins son els requisits per participar?

Us recordem que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) té activat un telèfon d’atenció gratuït, el 900 800 046 (en horari de 8:30h a 14:00h), que davant la crisi sanitària del COVID-19 es va posar en marxa, suprimint per tant l’atenció presencial de les Oficines de treball a atencions puntuals que ho requereixin.

Aquesta línia telefònica gratuïta permet la consulta i tramitació de procediments, entre aquests l’alta com a millora d’ocupació, demanda d’ocupació i/o inscripció al sistema nacional de garantia juvenil.

Back To Top
X