skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Sense Feina Per Culpa Del Coronavirus? Us Expliquem Allò Que Necessiteu Saber

Sense feina per culpa del coronavirus? Us expliquem allò que necessiteu saber

Us heu quedat sense feina per culpa del coronavirus, per la pandèmia i el decret d’estat d’alarma? Tant si us han acomiadat com si formeu part d’un ERTO, intentarem en aquest article explicar-vos què cal fer en cada cas. El més important és que ningú no s’ha de quedar sense prestació en aquesta crisi.

En primer lloc, cal tenir en compte si formeu part d’un ERTO, si heu estat acomiadats o si el motiu de la situació de desocupació és per extinció de contracte.

Què heu de fer per cobrar l’atur?

Si no és la primera vegada que et quedes sense feina i per tant tampoc la primera que us doneu d’alta a l’atur, no cal fer gestions individuals.

Es reconeixeran les prestacions a partir de la informació que faciliten les empreses, que seran les encarregades de facilitar totes les vostres dades al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) per tramitar les altes como a demandants de feina.

Si és la primera vegada que us doneu d’alta a l’atur, haureu de tramitar l’alta al SOC amb aquest formulari o trucant al telèfon gratuït 900 800 046.

Descarrega el document

Si sou fixes-discontinus o a l’atur per extinció de la relació laboral en el període de prova produïda durant la vigència de l’estat d’alarma, el Reial Decret-Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació recull els vostres drets.

Podeu consultar-los aquí.

Si us han acomiadat o ha finalitzat el vostre contracte i no esteu a cap ERTO, serà necessari omplir la pre-sol·licitud d’alta el SEPE. La trobareu aquí.

Si estic a un ERTO, he d’enviar alguna dada?

No. Serà l’empresa, que ja disposa de totes les dades fiscals i bancaries del treballador necessaris per a tramitar l’alta com a demandant d’ocupació, la que faciliti les dades al SEPE.

El treballador afectat per un ERTO no haurà d’enviar cap dada i no haurà de respondre a missatges de comptes no verificats (ja siguin per SMS o per correu electrònic) que li sol·licitin les seves dades bancàries per a fer efectiu el pagament de la prestació.

Tinc dret a prestació d’atur?

Sí, tots els treballadors afectats per un ERTO vinculat al coronavirus tenen dret a cobrar una prestació per desocupació, independentment del temps que portin cotitzant amb anterioritat mentre duri l’estat d’alarma.

És a dir, aquelles persones que no reuneixin el període de carència mínim (180 dies cotitzats en els últims cinc anys) podran cobrar la prestació per desocupació durant la vigència de l’estat d’alarma.

Quant i quan es cobra la prestació?

La prestació per desocupació durant un ERTO és equivalent al 70% de la base reguladora del salari del treballador o treballadora durant els sis primers mesos. La base reguladora s’obté sobre la base de la mitjana de les sis últimes nòmines.

  • Si el sou del treballador o treballadora fos major, existeixen uns topalls a aquest 70%.
  • Com a màxim, una persona treballadora sense fills o familiars a càrrec pot cobrar 1.098,09 euros al mes.
  • Amb un fill a càrrec pot cobrar fins a 1.254,96 euros al mes. I un amb dos o més fills o familiars a càrrec pot cobrar fins a 1.411,83 euros al mes.

També existeixen uns mínims, que són de 501,98 euros per als treballadors i treballadores sense fills, i de 671,4 euros amb un o més fills.

En condicions normals, el SEPE té l’obligació d’efectuar el pagament de la prestació entre els dia 10 i 15 del mes següent a l’oficialització de l’ERTO.

Durant quant de temps cobraré la prestació d’atur?

  • En els ERTO per causa de força major, percebràs la prestació mentre es mantingui l’estat d’alarma.
  • En els ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, percebràs la prestació pel temps que hagi determinat l’empresa.

Al llarg del període que duri l’estat d’alarma, el temps que percebis la prestació no computarà a efectes de consumir els màxims establerts. Comptador a zero.

Quines característiques té la prestació d’atur d’un ERTO de força major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció?

Quan es tracti de ERTO relacionats amb la COVID-19, no necessites temps de cotització mínim.

  • El temps que cobreu l’atur per aquesta causa no sumarà a l’efecte d’esgotar el temps màxim de prestació. Comptador a zero.
  • En el cas de treballadors i treballadores fixos discontinus que haurieu d’haver estat treballant, però que han vist suspesos els seus contractes a conseqüència de la COVID-19, poden tornar a cobrar la prestació amb un límit màxim de 90 dies.
  • En el cas dels ERTO de força major, la data en què es començarà a percebre la prestació és la data d’efecte que hagi motivat la causa de força major.
  • En el cas dels ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, la data de percepció de la prestació ha de ser coincident o posterior a la data en què l’empresa ha enviat la comunicació de l’ERTO a l’autoritat laboral.

Recordeu que podeu demanar més informació i assessorament personalitzat mitjançant un correu electrònic o trucant al 936 352 575.
#EstemAmbVosaltres

Back To Top
X