skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Modificació calendari fiscal Ajuntament de Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels modifica el calendari fiscal per l’estat d’alarma

El consistori ajornarà el pagament dels principals impostos i taxes, entre ells l’IBI i l’impost de circulació. L’Organisme de Gestió Tributària ofereix atenció telefònica i telemàtica.

Amb motiu de l’estat d’alarma decretat pel Govern central a causa de la crisi generada per l’expansió del coronavirus, l’Ajuntament de Castelldefels va aprovar el passats 15 i 26 de març dues resolucions d’Alcaldia mitjançant les quals s’aplacen els pagaments dels principals impostos i taxes a la ciutat.

L’IBI

Pel que fa a l’ Impost sobre els Béns Immobles(IBI), per exemple, es retarden els dos pagaments fraccionats primers domiciliats als mesos de juny i agost.

El termini per als pagaments no domiciliats serà del 2 de juny al 7 de setembre.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

També s’ajornen els pagaments de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, més conegut com l’impost de circulació.

El termini s’amplia al 6 de juliol i els pagaments domiciliats també s’ajornen als primers dies de juliol.

Taxa d’Ocupació de Via Pública

El mateix succeix amb la Taxa d’Ocupació de Via Pública de quioscos, marquesines, rètols indicatius d’hotels i mercat setmanal (mercadillo).

Pel que fa a la de taules i cadires, mostres comercials, neveres, etc… passa a tres pagaments fraccionats d’aquells que el tinguin domiciliat començant a primers d’agost, i s’ajorna el pagament no domiciliat fins al 5 de novembre.

L’Organisme de Gestió Tributària ofereix atenció telefònica i telemàtica

L’Organisme de Gestió Tributària, ubicat físicament a l’OAC de l’Ajuntament, està tancat per evitar la propagació del coronavirus Covid-19. L’atenció al contribuent es fa mitjançant aquests canals:

Per conèixer le dates de finalització de pagament voluntari dels tributs consulteu el web www.orgt.diba.cat

Aquesta notícia ha estat publicada a elCastell.org

Back To Top
X