skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Subvenció municipal COVID19 Castelldefels

Subvenció municipal: Quins seran els requisits?

Us fem un avanç de qui podrà optar a la subvenció municipal extraordinària a favor de pimes i autònoms del municipi per a contrarestar els efectes de la Covid-19, per un import global de 500.000 € i que es gestionarà a travès de l’Oficina d’Atenció virtual de La Guaita.

Tot i que les ajudes no estaran disponibles fins que s’hagin completat els requeriments administratius necessaris (entre els quals figura la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona), compartim els que seran el requisits per a optar-hi.

Qui podrà optar a la subvenció municipal?

Poden ser beneficiaris de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria les empreses de Castelldefels (persones físiques o jurídiques amb activitat econòmica) que:

 • Han facturat menys d’1 milió d’euros en l’exercici de l’any 2019,
 • Tenen un màxim de 10 empleats en còmput total.
 • Tenen un local comercial obert al públic
 • Han vist afectada la seva activitat econòmica pel tancament obligatori, a causa del Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i les diferents ordres i disposicions que el regulen.

En la data de la sol·licitud, hauran de reunir els requisits que estableix la Llei General de Subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d’una subvenció.

El període de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació en el BOPB d’aquesta convocatòria i fins al dia 30/09/2020 o fins a esgotar el pressupost anual.

Qui no podrà optar a la subvenció?

Sense perjudici de modificar aquesta relació en funció del que es contempla en el Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la resta de normes dictades a l’empara d’aquesta situació , no podran optar a la subveción municipal:

 • Establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat
 • Establiments farmacèutics
 • Establiements sanitaris
 • Centres o clíniques veterinàries
 • Òptiques i productes ortopèdics,
 • Productes higiènics
 • Premsa i papereria
 • Combustible per a l’automoció
 • Estancs
 • Equips tecnològics i de telecomunicacions
 • Aliments per a animals de companyia
 • Comerç per internet, telefònic o per correspondència
 • Tintoreries
 • Bugaderies
 • Exercici professional de l’activitat de perruqueria a domicili

Tampoc podran optar a aquestes ajudes de l’Ajuntament ni les empreses amb més de 10 empleats en còmput total ni les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.

Back To Top
X