skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Subvenció Municipal COVID per persones treballadores autònomes

Fins a 1000€ de subvenció municipal per a persones treballadores autònomes

L’Ajuntament de Castelldefels manté oberta la tercera convocatòria de subvencions municipals per a pal·liar les conseqüències econòmiques derivades de la crisi sanitària de la Covid-19. Si sou persones treballadores autònomes sense local, això us interessa.

Aquesta partida, que compta amb un pressupost total de 750.000€, està destinada també a persones treballadores autònomes sense local comercial que hagin vist afectada la seva activitat arran els decrets i resolucions publicats al mes d’octubre per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia.

Si compliu els requisits que expliquem a continuació, podeu iniciar els tràmits per a sol·licitar la subvenció adreçant-se a l’Oficina Virtual d’Atenció a comerços, pimes, persones treballadores autònomes i empreses de serveis de Castelldefels de La Guaita, o trucant directament al 935 113 066 en horari de 9 a 14 hores.

Qui pot optar a la subvenció i quin és l’import?

Persones donades d’alta al RETA amb anterioritat al 31 de desembre de 2019, amb activitat a Castelldefels, sense local comercialque durant l’exercici de 2020 hagin ingressat menys de 26.600€. Import a subvencionar: 1000 euros.

Quina documentació hauré de presentar?

  • Formulari de sol·licitud i justificació.
  • Document d’ alta censal de l’activitat, model 036 o 037 d’Hisenda.
  • L’acreditació de la despesa a subvencionar segons l’article o) de la convocatòria.
  • Declaració de Renda, any 2020, en el cas de les persones treballadores autònomes.

Per a més informació sobre aquesta tercera subvenció municipal linkeu a la seu electrònica de l’ajuntament de Castelldefels (seleccionant l’àmbit de “Activitat Econòmica i Treball”) on trobareu les bases reguladores de la subvenció, la convocatòria i el formulari de sol·licitud i un cop us hagueu assegurat de complir amb els requisits, podeu iniciar el tràmit.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X