skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Nova Subvenció Municipal De Fins A 2000€ Per A Pimes I Autònoms De Castelldefels

Nova subvenció municipal de fins a 2000€ per a pimes i autònoms de Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels activa una nova subvenció municipal que es podrà tramitar telemàticament a partir del 4 de desembre. Una Convocatòria de concessió d’ajuts per a petites i mitjanes empreses i autònoms per contrarestar els efectes de la declaració de l’estat d’alarma.

Els titulars d’un negoci d’hoteleria, restauració, oci nocturn, centres d’estètica o manicura, ludoteques i centres d’activitat de lleure infantil, gimnasos, centres d’activitat esportiva o d’un establiment de tatuatges a Castelldefels, podran iniciar la tramitació de la segona convocatòria de subvencions municipals de l’Ajuntament de Castelldefels, destinada a pal·liar la situació econòmica d’aquelles activitats comercials i de serveis de Castelldefels que hagin hagut de suspendre la seva activitat econòmica arran els decrets i resolucions publicats al mes d’octubre per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Les persones interessades en sol·licitar aquesta nova subvenció municipal poden adreçar-se a l’Oficina Virtual d’Atenció a comerços, pimes, persones treballadores autònomes i empreses de serveis de Castelldefels de La Guaita, o trucar directament al 935 113 066 en horari de 9 a 14 hores.

Quan i com sol·licitar la nova subvenció municipal?

La sol·licitud de la subvenció serà telemàtica i el període de presentació de les sol·licituds serà des del 4 de desembre, l’endemà de la publicació al BOPB d’aquesta convocatòria, i fins al dia 30 de setembre de 2021, tot i que la concessió de les subvencions es durà a terme mitjançant un règim de concurrència competitiva, és a dir, importen l’ordre d’entrada de la tramitació i la documentació presentada.

Les persones que s’hagin beneficiat de la primera fase de la convocatòria extraordinària també podran ser beneficiàries d’aquesta segona fase. En aquest cas, l’import a percebre es restarà de l’import ja percebut en la primera fase. Cada persona física o jurídica només es pot beneficiar d’un import màxim de 2.000€ sumant les dues convocatòries.

Quina documentació hauré de presentar?

 • Formulari de sol·licitud i justificació.
 • L’acreditació de la despesa a subvencionar segons els articles 14 i 15 de la convocatòria, per import igual o superior a 2.000€.

Les persones que ho sol·licitin i no hagin resultat beneficiàries de la primera fase d’aquestes subvencions hauran d’aportar, a més a més:

 • Documento de alta censal de la activitat, model 036 o 037 d’Hisenda
 • Llicència municipal d’activitat.
 • Relació nominal de treballadors, dels mesos de gener o febrer 2020, segons model TC2 de Seguretat Social

Qui pot optar a la nova subvenció municipal?

Podran optar a la nova subvenció municipal les persones físiques o jurídiques, amb establiments oberts al públic a Castelldefels, degudament implantats i donats d’alta a la Guia de la Ciutat amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, amb un màxim de 50 empleats en còmput total, que reuneixin els requisits que estableix la Llei general de subvencions (Llei 38/2003 de 17 de novembre) per a resultar beneficiaris d’una subvenció i que desenvolupin alguna de les següents activitats:

 • L’hoteleria, la restauració i l’oci nocturn,
 • Centres d’estètica i manicura,
 • Ludoteques i centres d’activitat de temps lliure infantil,
 • Gimnasos i centres d’activitat esportiva
 • Establiments de tatuatges

Queden exclosos d’aquesta convocatòria:

 • Els establiments comercials que desenvolupin qualsevol altra activitat.
 • Les empreses amb més de 50 empleats en còmput total
 • Les entitats sense ànim de lucre que poguessin tenir activitat econòmica.

El còmput total de treballadors es calcularà sumant el total de jornades dels diferents treballadors de l’empresa. Les jornades parcials seran acumulatives en els seus percentatges, és a dir, dues mitges jornades equivaldran a un treballador a temps complet.

Back To Top
X