skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Paquet d’ajudes enfront de la crisi econòmica del COVID-19

Arran de la crisi originada pel nou virus COVID-19 s’han llançat una sèrie d’ajudes per part de diferents organismes públics. Amb l’objectiu de facilitar la informació als usuaris i usuàries, hem volgut recollir-les en el següent post des d’una visió global.

Ressaltar que, donat el caràcter inestable d’aquesta crisi, poden sorgir posteriors modificacions, restriccions o noves mesures al respecte. Algunes d’elles no són d’aplicació immediata i tampoc són extensibles per a totes les situacions. En qualsevol cas, els serveis de Promoció Econòmica de Castelldefels (La Guaita) no són competents sobre el tràmit de les possibles sol·licituds o ressolucions que se’n deriven, més enllà de les possibles ajudes que es poden generar per part de l’Ajuntament de Castelldefels

D’altra banda, com es pot comprovar en els mitjans, les novetats legislatives són contínues i inclouen molts aspectes que no podem recollir en aquest document. Al final del post trobareu una relació de les disposicions legals aprovades, on es pot consultar tot allò aprovat fins al moment.

Estatal:

Línea d’Avals ICO.

 • Concepte: Avals per facilitar l’accés al crèdit i liquiditat a empreses i autònoms per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.
 • Tràmit: Entitats financeres amb contracte marc amb l’ICO.
 • Referència legal: Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març.
 • Més detalls en aquesta fitxa.

Línia ICO Sector Turístic i Activitats Connexes COVID-19 / Thomas Cook.

 • Concepte o mesura: Finançament per a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i Emprenedors, l’activitat dels quals estigui dins d’un CNAE del sector turístic i activitats connexes segons la relació de CNAE publicada.
 • Tràmit: De moment només a Banco Santander, BBVA i CaixaBank.
 • Més detalls en aquesta Fitxa.

Bonificació del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social (derivat de l’article 13 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19).

 • Potencials beneficiaris: Empreses vinculades al sector del turisme, comerç i hoteleria.
 • Requisits: Que generin activitat productiva entre els mesos de febrer i juny i que mantinguin l’ocupació dels seus treballadors.
 • Tràmit: El tràmit se realitza mitjançant el Sistema RED de la Seguretat Social. Més detalls aquí.
 • Terminis: Pot comunicar-se fins el 29 d’abril.

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per als afectats per l’estat d’alarma.

 • Potencials beneficiaris: Treballadors/es autònoms.
 • Requisits:
  • Que l’activitat hagi estat suspesa per la declaració del RDL 463/2020 (article 10 ).
  • Facturació reduïda almenys en un 75% respecte al promig del semestre anterior.
 • Quantia: 70% de la Base de Cotització. Llegir detalls a l’ article 17 del RDL 8/2020.
 • Durada de la prestació: Un mes, ampliable si s’allarga la declaració d’ alarma.

Mesures de flexibilització dels mecanismes d’ajust temporal d’activitat per a evitar comiats d’alarma.

 • Diverses mesures. Veure Capítol II i del RDL 8/2020.

Altres mesures d’àmbit estatal:

 • Consideració d’ accident de treball els períodes d’aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19.
  • Beneficiaris: Autònoms i treballadors assalariats.
  • Requisits: Estar donat d’alta, en la data de l’aïllament, en qualsevol dels règims de la Seguretat Social.
  • Disposició legal: Article 5 del Real Decret Llei 6/2020, de 10 de març.
 • Aplaçament de deutes tributaris.
  • Concepte: Es concedirà l’ajornament de l’ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació de les quals i ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig de 2020.
  • Beneficiaris: Autònoms i empreses.
  • Requisits: No tenir un volum d’ operacions superior a 6.010.121,04 €.
 • Suspensió dels terminis administratius de prescripció i caducitat.
  • Concepte: Se suspenen termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.
  • Beneficiaris: Tots en general.

Generalitat:

Línia ICF – Avalis Liquiditat.

 • Concepte: L’ ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19.
 • Beneficiaris: Pimes (autònoms i empreses).
 • Requisits:
  • Imports a partir de 100.000 €.
  • Les empreses s’hauran de comprometre a mantenir els llocs de feina.
 • Tràmit: Pròximament mitjançant l’ Institut Català de Finances.

Altres Productes financers del ICF.

 • Consultar els diferents productes financers de l’ Institut Català de Finances.
 • Beneficiaris: Emprenedors, autònoms, micro empreses, pimes i grans empreses.
 • Tràmit: Institut Català de Finances.

Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

 • Import: Fins a 2.000 €.
 • Beneficiaris: Estarà destinada a activitats els espais o els serveis de les quals estiguin relacionats amb els que les autoritats sanitàries han decretat que tanquin o deixin de prestar-se.
 • Requisits: S’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques involuntàries al març de 2020 en comparació amb el mateix mes de 2019. Precisament per aquest motiu, caldrà esperar fins l’1 d’abril per poder sol·licitar-la. Un altre requisit serà no disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos.
 • Tràmit: Digitalment segons es publiqui la informació.
 • Disposició legal: Article 15 (Capítol VI)

Línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya

 • Import: 2.500 €.
 • Beneficiaris: Autònoms professionals i empreses del sector turístic. Principalment:
  • Establiments d’allotjament turístic.
  • Empreses turístiques de mediació.
  • Establiments i activitats d’interès turístic.
  • Guies de turisme habilitats.
 • Requisits: Entre d’altres:
  • Estar inscrites en el Registre de Turisme de Catalunya, amb una antelació mínima d’un any.
  • Tenir un màxim de 5 treballadors.
  • Tenir una facturació màxima de 500.000 € en el darrer exercici.
 • Tràmit: Digitalment segons les indicacions del tràmit del Canal Empresa.
 • Disposició legal:  ORDRE EMC/39/20 (bases reguladores) i RESOLUCIÓ EMC/843/2020 (Convocatòria).

Més informació sobre el Coronavirus per a empreses i persones treballadores.

Altres mesures d’ajudes a l’activitat productiva i l’ocupació.

DISPOSICIONS LEGALS

Estatals

Generalitat

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X